Áo Ngực Tiếng Anh Là Gì

  -  
Bras minimize jiggling & shape the appearance of a girl"s breasts. They"re also helpful from a health standpoint. Wearing the right bra keeps a girl"s breasts supported while she"s playing a sport & can help prsự kiện injury khổng lồ breast tissue. A well-fitting bra is also important for a woman"s posture, particularly if she has large breasts. A bra that doesn"t fit can cause bachồng problems, muscle tension, và even headaches.

Bạn đang xem: áo ngực tiếng anh là gì


*

Áo ngực góp sút tgọi sự đung chuyển cùng đánh giá bề ngoài của vòng một bạn thiếu nữ. Chúng cũng hữu ích sống góc nhìn mức độ khoẻ. Mặc áo ngực tương thích duy trì cho ngực của một cô gái được hỗ trợ trong lúc tập luyện thể dục và có thể giúp ngăn uống ngừa tổn định thương thơm mô vú. Một cái áo ngực vừa vặn cũng đặc biệt quan trọng đối với dáng vóc của một tín đồ phụ nữ, đặc biệt là nếu cô ấy bao gồm bộ ngực phệ. Một mẫu áo ngực không tương xứng rất có thể gây nên những sự việc về sườn lưng, căng cơ, cùng thậm chí còn đau đầu.
Finding the right bra doesn"t have to be an orgiảm giá if you know the basics of bra sizing. There are two parts to lớn a bra"s siz​e: the chest siz​e (also called the band siz​e) và the cup siz​e.
Chọn áo ngực tương thích Chưa hẳn là một trong những bài toán khó nếu bạn biết các kiến thức cnạp năng lượng bạn dạng về kích cỡ áo ngực. Kích thước của một chiếc áo ngực tất cả hai phần: số đo vòng ngực (còn được gọi là vòng băng áo / vòng thân) cùng size hớt tóc ngực.
The chest, or b&, siz​e is the part of the bra that runs across a girl"s chest & around her baông chồng. The cups are the parts of the bra that hold the breasts. Bras come in many siz​es, which are different combinations of the chest siz​es (shown as numbers — in the United States, these are 32, 34, 36, etc.) and cup siz​es (shown as letters — AA, A, B, C, etc.).
Số đo vòng ngực tuyệt vòng băng áo / vòng thân là phần của cái áo ngực vòng qua ngực của cô gái và quanh lưng của cô ấy ấy. Cúp ngực bên trong áo ngực để đưa đường ngực. Áo ngực có rất nhiều size, đó là sự việc kết hợp khác biệt của các size vòng băng áo (được biểu hiện thông qua số - nghỉ ngơi Hoa Kỳ là 32, 34, 36, ...) và form size hớt tóc ngực (thể hiện bằng chữ - AA, A, B, C, v.v...)
It"s important to get both the chest and cup siz​es right lớn ensure a proper fit. If a girl wears a bra that"s the wrong chest siz​e, the bra"s bvà will either feel tight và uncomfortable around her ribcage or it will be too loose & ride up her breasts. Bras that are too small in the cup will compress the breasts và force them khổng lồ bulge out the sides. And cups that are too big can wrinkle and pucker, which won"t look good under clothes.
Điều quan trọng đặc biệt là cần phải có cả kích thước vòng ngực với form size quắp ngực đúng nhằm bảo đảm an toàn vừa căn vặn. Nếu một cô nàng khoác một chiếc áo ngực sai kích thước vòng ngực, vòng thân áo ngực đang cảm giác bó thắt cùng không dễ chịu xung quanh sườn hoặc nó đã quá lỏng cùng tuột lên phía trên ngực của cô ấy ấy. Áo ngực có húi ngực quá nhỏ đang ép ngực lại và buộc chúng bắt buộc phình ra 2 bên. Và quắp ngực quá to rất có thể nhnạp năng lượng với dúm dó, vẫn chú ý không đẹp dưới áo quần.
So how vày you calculate your chest and cup measurements? It"s easy, & it"s something you can vì chưng in the privacy of your own room at home. All you need is a tape measure.
Vậy có tác dụng cầm nào nhằm chúng ta tính được số đo vòng ngực cùng húi ngực? Thật dễ dãi, với chính là Việc chúng ta cũng có thể có tác dụng trong chống riêng của mình. Tất cả gần như gì bạn phải là một cái thước dây.
Chest measurement. Bra fitting experts offer two methods of calculating the chest measurement. The most common method involves running a tape measure just under your breasts, all the way around your bachồng and ribcage. The tape measure should rest flat on your skin and lie straight across your baông xã — not so tight that it digs in, but not so loose that it sags down in bachồng. Make a note of your measurement and add 5 inches. That"s your chest siz​e.
Đo vòng ngực. Các Chuyên Viên về chọn áo ngực chỉ dẫn 2 phương pháp tính toán số đo vòng ngực. Pmùi hương pháp phổ cập độc nhất là cần sử dụng thước dây đo vòng ngay lập tức dưới ngực của doanh nghiệp, xunh quanh lưng cùng lồng ngực của công ty. Nên đặt thước dây vị trí da cùng ở thẳng trên sườn lưng của bạn - không thật xiết chặt vào da, dẫu vậy cũng không nên lỏng cho nỗi nó xệ xuống sườn lưng. Ghi lại số đo đó với thêm vào đó vào 5 inch nữa. Đó là số đo vòng ngực của chúng ta.
You can also estimate your chest siz​e by running a tape measure across your chest above your breasts, under your armpits, và around your back (measure from the same bachồng position as in the first chest measurement option). This method is easier because you don"t have khổng lồ bởi any addition or other calculation, but some people feel it"s less accurate than using the first method.
Quý Khách cũng rất có thể dự trù số đo vòng ngực của người tiêu dùng bằng phương pháp vòng thước dây xung quanh ngực trên thai vú, qua bên dưới nách, cùng vòng quanh sườn lưng của bạn (đo tự và một địa điểm nghỉ ngơi lưng nhỏng trong cách đo vòng ngực đầu tiên). Phương pháp này dễ dàng rộng vị bạn không cần phải đo xuất xắc tính gì thêm, nhưng một trong những bạn Cảm Xúc bí quyết này ít đúng mực bằng cách thứ nhất.
If your chest measurement comes out as an odd number (such as 31 inches or 33 inches), it"s usually a good rule khổng lồ round down lớn the next number. Most bras have a few sets of adjustable hooks & eyes, so you can adjust the tightness. It"s a good idea to round down, rather than round up, since bras tkết thúc to lớn stretch over time.
Nếu số đo vòng ngực của chúng ta ra số lẻ (như là 31 hoặc 33 inch), thì đang theo chính sách làm cho tròn xuống số trước đó. Hầu hết áo ngực đều có vài ba móc kiểm soát và điều chỉnh, vì vậy chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ bó tiếp giáp. Nên làm cho tròn số đo xuống, chứ không cần làm tròn lên, chính vì áo ngực thường sẽ có xu hướng giãn nhiều năm ra theo thời hạn.
Cup measurement. As with the chest measurement, when you"re measuring for cup siz​e, make sure the tape is not too loose or too tight. If you already own an unpadded bra that fits well, wear it when measuring for cup siz​e. Be careful about the type of bra you wear to take your measurements, though. Sports bras can flatten breasts và give a cup reading that"s too small, và padded or lined bras have sầu the opposite effect.
Đo số đo quắp ngực. Cũng nlỗi với số đo vòng ngực, khi bạn đo số đo hớt tóc ngực, nên đảm bảo an toàn thước dây không quá rộng hoặc vượt chật. Nếu bạn đã sở hữu một mẫu áo ngực không tồn tại độn tương xứng, hãy khoác nó khi đo số đo cụp ngực. Hãy cẩn thận về một số loại áo ngực các bạn mang khi đem số đo. Áo ngực thể thao có thể thắt chặt ngực cùng khiến cho chúng ta đem được số đo húi ngực vượt nhỏ tuổi, và áo ngực độn hoặc lót sẽ có được tính năng ngược lại.
This time, when you run the tape measure around your body, you"re going to lớn take the measurement across the fullest part of your breasts. Write down this number. Now subtract your chest measurement. If the difference between the two numbers is less than 1 inch, your cup siz​e is AA. If it"s 1 inch, your cup siz​e is A; 2 inches, you"re a B; 3 inches you"re a C, và so on.
Lần này, khi bạn vòng thước dây xung quanh cơ thể, các bạn sẽ rước số đo qua phần đầy nhất của ngực bản thân. Ghi lại số đo này. Bây giờ đồng hồ trừ đi số đo vòng ngực của bạn. Nếu sự khác hoàn toàn giữa nhì số lượng thấp hơn 1 inch, kích cỡ quắp ngực của người tiêu dùng là AA. Nếu nó là một trong những inch, form size hớt tóc ngực của công ty là A; 2 inch, là B; 3 inch là C, v.v…
So you"ve taken your measurements & you"re in the fitting room trying a bra in what"s supposed lớn be your siz​e — but it doesn"t seem khổng lồ fit. Now what?
quý khách đã mang số đo của bản thân mình và khi bạn ở trong nhà ráng vật dụng, test một chiếc áo ngực tất cả siz​e nhỏng đang đo, cơ mà nó ko vừa thì nuốm nào?
Different brands và styles of bras will fit differently. So bring several options with you into lớn the dressing room lớn start. And before you pile on all your clothes just to go out and look for a different siz​e, experiment by making some adjustments to lớn the bra. If the bra has an adjustable closure, extover or shorten the bvà slightly by moving the hooks lớn a different spot or adjusting the velcro if the bra has a velcro closing. The bottom b& of a properly fitting bra should ride across the middle of your baông xã and pass under your shoulder blades to lớn provide the right tư vấn.
Các thương hiệu và kiểu dáng áo ngực không giống nhau sẽ vừa vặn khác biệt. Do đó, hãy sở hữu vài loại áo khác nhau vào chống nuốm đồ gia dụng để lựa chọn. Và trước khi chúng ta mang lại tất cả xống áo xung quanh của chính mình chỉ nhằm đi ra bên ngoài tìm một siz​e áo ngực không giống, thử bằng phương pháp triển khai một số điều chỉnh áo ngực. Nếu áo ngực có một khóa dùng để kéo có thể điều chỉnh, kéo dãn hoặc thu ngắn thêm dây sườn lưng áo một chút ít bằng phương pháp di chuyển những móc cho một vị trí không giống hoặc kiểm soát và điều chỉnh khoá dán nếu áo ngực tất cả khoá dán. Đai dưới thuộc của một chiếc áo ngực vừa vặn đề xuất nằm hướng ngang qua thân sườn lưng của doanh nghiệp và vòng qua bên dưới mồi nhử vai của người tiêu dùng để hỗ trợ sự đưa đường thích hợp.
A bra"s straps allow you to modify how the cups fit and support your breasts. When the straps are the right length, a bra lifts the breasts comfortably and the bachồng of the bra will run straight across your baông chồng (if a bra is pulling upward in the baông chồng, it may be a sign that the straps are too tight). You should be able to get one finger under the straps lớn prevent them from digging into lớn your shoulders. In general, girls who are petite will need to wear their bra straps shorter than girls who are tall. If you"ve made the straps looser & they are still digging into lớn your shoulders, the cup siz​e might be too small for you.

Xem thêm: Game Miễn Phí - Top Game Hay, Trò Chơi Miễn Phí Trên Pc


Dây đai của áo ngực chất nhận được chúng ta điều chỉnh sự vừa căn vặn của hớt tóc ngực với đưa đường ngực các bạn. Khi dây đai đúng chiều lâu năm, áo ngực nâng vú thoải mái cùng khía cạnh sau của áo ngực đang nằm trực tiếp bên trên lưng của bạn (nếu một dòng áo ngực bị dàn ra sinh sống phía đằng sau, kia rất có thể là 1 trong những dấu hiệu cho biết thêm những dây đai thừa chặt). Quý khách hàng đang rất có thể luồn một ngón tay vào bên dưới dây đai để ngnạp năng lượng chúng hằn vào vai của doanh nghiệp. Nói bình thường, rất nhiều đàn bà nhỏ dại nhắn đang đề xuất thu dây đai áo ngực của họ ngắn thêm đối với những người cao. Nếu các bạn sẽ nới dây áo lỏng rộng mà lại chúng vẫn hằn nhập vai của bạn thì rất có thể form size cụp ngực là quá nhỏ so với các bạn.
The cups also might be too small if you notice your breasts bulging out the sides, top, or bottom of the bra. If you notice that the cups are puckering or that there is a gap between your breasts and the bra, the cups are too big.
Cúp ngực cũng có thể thừa bé dại nếu như bạn nhận biết vú của bản thân phình ra mặt, lên trên, hoặc xuống bên dưới của áo ngực. Nếu bạn nhận ra húi ngực bị dúm dó hoặc tất cả khoảng cách giữa vú của khách hàng và áo ngực, thì cúp ngực đó quá rộng.
In addition lớn fit, there are some other things you might want to take inkhổng lồ tài khoản when choosing a bra.
Breast growth. A girl"s breasts can grow & change rapidly during the teen years, which means that until you stop developing, you might have sầu to change your bra siz​e several times. If your breasts are still growing, consider buying fewer bras and measure yourself frequently lớn double-check your siz​e.
Sự vững mạnh của ngực. Vòng một của con gái hoàn toàn có thể cải tiến và phát triển và biến hóa lập cập trong số những năm thiếu thốn niên, nghĩa là cho đến khi chúng ta chấm dứt cải cách và phát triển, bạn có thể cần chuyển đổi size áo ngực của chúng ta những lần. Nếu ngực của người tiêu dùng vẫn sẽ cải tiến và phát triển, cẩn thận việc mua áo ngực thấp hơn và lấy số đo liên tiếp để kiểm soát siz​e áo của bạn.
Because growth can make a girl"s breasts sensitive sầu, you might find certain styles or fabrics work better for you. For example, some girls like seamless cups because they don"t irritate the nipples; others choose styles that minimize jiggle to ease the occasional aches of breast development.
Vì sự cải tiến và phát triển hoàn toàn có thể làm vòng ngực của con gái mẫn cảm, bạn cũng có thể lựa chọn các mẫu mã hoặc nhiều loại vải nào kia tương xứng rộng cho chính mình. Ví dụ, một số cô gái mê say húi ngực liền bởi vì chúng không gây kích mê thích cầm cố vú; những người dân khác chọn các kiểu dáng giảm tgọi hễ tác chuyển đẩy nhẹ để làm nhẹ sự đau cùng thỉnh thoảng xẩy ra của sự việc cách tân và phát triển ngực.
Menstrual changes. Some girls" breasts change siz​e or shape at different times in their menstrual cycles. Many girls find they lượt thích lớn wear different styles of bras at different times in their cycle.
Những biến đổi gớm nguyệt. Một số vòng ngực của đàn bà biến đổi dạng hình hoặc size những lần vào chu kỳ luân hồi kinh nguyệt của mình. Nhiều thanh nữ thấy mình thích mặc không ít kiểu áo ngực khác biệt tại hầu như thời khắc không giống nhau trong chu kỳ của mình.
Different-siz​ed breasts. Most girls" breasts grow at different rates — và many girls find themselves with one boob that"s bigger than its partner. This is so common that bra manufacturers kiến thiết their products so they can be adjusted to lớn accommodate asymmetrical breasts. Start by moving the strap adjusters on a bra lớn different lengths to lớn see if this helps.
Vú không đều. Hầu hết ngực của đàn bà cách tân và phát triển theo những mức khác nhau - với nhiều cô bé thấy một mặt vú của chính bản thân mình to hơn so với mặt sót lại. Vấn đề này thông dụng cho nỗi những nhà chế tạo áo ngực xây dựng các thành phầm của mình nhằm bọn chúng rất có thể được kiểm soát và điều chỉnh phù hợp với ngực không đầy đủ. Bắt đầu bằng phương pháp dịch rời, điều chỉnh dây đeo trên áo ngực dài không giống ngắn thêm nhau để thấy điều này có kết quả ko.
Some girls also use the trick of buying a bra that has removable padding & then taking the extra padding out of the cup for the larger breast. Push-up bras can work well for this because they often come with an easily removable padded section (called a "cookie") that sits under the breast.
Một số cô bé cũng áp dụng mẹo là cài một chiếc áo ngực có lớp đệm mút rất có thể túa tách và tiếp đến cần sử dụng thêm những miếng lót của hớt tóc ngực to hơn. Áo lót nâng ngực hoàn toàn có thể hiệu quả xuất sắc vào việc này, bởi vì chúng thông thường có một trong những phần đệm lót dễ dãi túa tránh (hotline là một trong những "đệm mút") ở dưới ngực.
Hooks, wires, and other hazards. Take a look at the bra you"re about khổng lồ buy and imagine how it might survive a full day of wear. If the front closure pops open too easily, could this bra let you down in front of your entire drama class? The bra"s straps may feel fine in the fitting room, but if the adjusters are sitting right on your shoulder or collarbone, how will that feel under your backpack?
Móc download, dây áo, với các côn trùng gian nguy không giống. Xem xét mẫu áo ngực bạn chuẩn bị mua và tưởng tượng làm sao nó rất có thể chịu đựng được khi bạn mang nó xuyên suốt một ngày dài. Nếu móc download trước vùng ngực bung ra thừa dễ ợt, liệu dòng áo ngực này có thể làm chúng ta sượng mặt trước toàn cục lớp kịch nói của mình? Dây vai của áo ngực rất có thể cảm thấy ổn định trong chống núm đồ gia dụng, tuy thế nếu như móc điều chỉnh đang cấn lên vai hoặc xương đòn của doanh nghiệp, thì khi chúng ta treo tía lô, bạn sẽ Cảm Xúc giận dữ vắt nào?
Test to see if the bra band is too loose by lifting your arms in the air & putting them baông xã down by your sides a couple of times. If the bra rides up across your breasts, the band is too loose. If you"re looking for a sports bra, jump up & down in the fitting room a couple of times khổng lồ evaluate the bra"s bounce control.
Kiểm tra xem liệu vòng thân áo ngực gồm quá lỏng ko bằng phương pháp giơ tay của chúng ta lên chầu trời cùng khxay tay lại vào thân vài ba lần. Nếu áo ngực tuột lên ngang ngực của chúng ta thì vòng phần thân áo quá lỏng. Nếu bạn đang tìm download một loại áo ngực thể dục, hãy dancing lên nhảy xuống trong chống thử trang bị một vài ba lần nhằm Đánh Giá độ lũ hồi và nâng đỡ ngực của áo.
You may also want khổng lồ try on a T-shirt or sweater over a bra you"re thinking of buying khổng lồ get the finished effect. That pink rose on the front may look xinh tươi on the bra itself, but does it make you look as if you"ve sprouted a third breast once your T-shirt"s on? Also pay attention to the color of the bra - ones that are closest lớn your skin color will be the least noticeable under light colored clothing.
quý khách cũng có thể hy vọng khoác thử chiếc áo ngực định cài với một loại áo thun hoặc áo len ấm dài tay. Bông hoa color hồng sinh sống phương diện trước rất có thể trông đáng yêu trên cái áo ngực đó, tuy vậy nó gồm làm cho chính mình trông như thể mọc lên một mặt ngực trang bị ba khi bạn khoác áo thun vào không? Cũng nên để ý mang lại Màu sắc của áo ngực - phần lớn color gần nhất với màu sắc domain authority của các bạn sẽ ít bị thấy được độc nhất vô nhị bên dưới quần áo sáng màu.
No matter what the siz​e or shape of a girl"s breasts, the most important thing to lớn rethành viên in choosing a bra is comfort. Try on a variety of bras khổng lồ find the one that"s right for you. Some girls prefer the comfort of cotton, others like the tư vấn of synthetics or underwires. There are minimizer bras for girls who"d like their breasts lớn look smaller, or padded bras for girls who"d lượt thích a little extra shape. No one bra is better than another — it all depends on which style works best for you.

Xem thêm: Người Bị Tai Biến Nên Ăn Gì ? Hãy Ghi Ngay 5 Loại Quả Sau Vào Sổ Tay Sức Khỏe!


Bất đề cập kích thước hay dáng vẻ vòng một của cô nàng ra sao, điều quan trọng đặc biệt độc nhất đề xuất lưu giữ trong bài toán chọn áo ngực là việc dễ chịu. Hãy thử những áo ngực để tìm kiếm được cái yêu thích phù hợp với bạn. Một số cô nàng đam mê sự mềm mịn và mượt mà thoải mái và dễ chịu của bông, trong lúc những người khác chuộng sự cung ứng của tua tổng phù hợp hoặc dây áo ngực. Có áo ngực ôm nhỏ tuổi ngực dành cho đầy đủ phụ nữ ước ao ngực mình trông nhỏ rộng, hoặc áo ngực độn đến đa số ai ưng ý ngực trông đầy đặn hơn. Không gồm dòng áo ngực nào là giỏi hơn dòng khác – tất cả các phụ thuộc vào kiểu dáng nào phù hợp với bạn tuyệt nhất.