Bảng Khắc Hệ Trong Pokemon

  -  

Hệ thống tương khắc hệ giữa pet là tính năng vô cùng quan trọng trong Poke Đại Chiến, ngoài lực chiến pet ra, khắc hệ gần như quyết định sự thắng bại trong chiến đấu.

Bạn đang xem: Bảng khắc hệ trong pokemonHệ thống tương khắc hệ giữa pet là tính năng vô cùng quan trọng trong Poke Đại Chiến, ngoài lực chiến pet ra, khắc hệ gần như quyết định sự thắng bại trong chiến đấu.


Hãy cùng Ash xem tính năng khắc hệ như thế nào, như vậy có thể giúp đỡ HLV xây dựng đội hình hợp lý hơn.

Ash sẽ ghi hệ Pet ở trên, Công có nghĩa hệ Pet đó tấn công các hệ khác, Thủ có nghĩa hệ Pet đó thủ các hệ khác như thế nào. Các HLV có thắc mắc gì comment dưới note này nha.

Xem thêm: 10 Bậc Rank, Cách Tính Điểm Xếp Hạng Động Là Gì, Xếp Hạng Linh Hoạt Là Gì

Pet hệ Thường – Đánh – Bay – Độc – Đất

Trong Poke Đại Chiến, pet được chia làm 18 hệ khác nhau, mỗi pet đều có hệ khác nhau.

Pet hệ Nham – Sâu – Hồn – Thép – Lửa

Một số pet ở hình thái ban đầu hoặc sau khi tiến hóa/mega, có thể tăng lên đến 2 hệ.

Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ Thông Dụng Nhất Chuẩn Cho Các Tướng, Ngọc Bổ Trợ Thông Dụng Nhất

Pet hệ Nước – Cỏ – Điện – Siêu – Băng

Tất nhiên pet có 2 hệ khác nhau, thì hệ của skill tấn công cũng phong phú hơn.

Để dễ hiểu hơn, Ash sẽ tóm tắt lại sự khắc chế, nhược điểm của các hệ như sau:

Hệ———khắc chế—–Hệ Lửa ………..khắc chế……..Cỏ, Băng, Sâu, Thép Cỏ…………..khắc chế……..Nước, Đất, Nham Thép……….khắc chế……..Băng and Nham Bảng……….khắc chế……..Cỏ, Đất, Bay, Rồng Đất……….khắc chế……..Lửa, Điện, Độc, Nham, Thép Đánh………khắc chế……..Thường, Băng, Nham, Ác, Thép Hồn…….. khắc chế……..Siêu, Hồn Siêu………..khắc chế……..Đánh, Độc Rồng……..khắc chế……..Rồng Sâu…………khắc chế……..Cỏ, Siêu, Ác Điện……….khắc chế……..Nước, Bay Nham……..khắc chế……..Lửa, Băng, Bay, Sâu Độc…………khắc chế……..Cỏ, Sâu Bay…………khắc chế……..Cỏ, Đánh, Sâu Thường……khắc chế……..không có Nước……….khắc chế……..Lửa, Đất, Nham Yêu…………khắc chế……..Đánh, Rồng, Ác Ác…………..khắc chế……..Siêu, Hồn

Hệ———-điểm yếu——- Hệ Lửa………….điểm yếu………. Nước, Đất, Nham Cỏ……………điểm yếu………. Lửa, Độc, Bay Thép………..điểm yếu………. Đất, Lửa, Đánh Băng………..điểm yếu………. Thép, Nham, Lửa, Đánh. Đất………..điểm yếu………. Nước, Băng, Cỏ Đánh……….điểm yếu………. Bay, Siêu Hồn……….điểm yếu………. Cỏ, Hồn, Ác Siêu…………điểm yếu………. Sâu, Ác, Hồn Rồng………điểm yếu………. Băng, Rồng Sâu………….điểm yếu………. Nham, Lửa, Bay, Độc Điện………..điểm yếu………. Đất Nham………điểm yếu………. Nước, Cỏ, Đất, Đánh, Thép Độc…………điểm yếu………. Đất, Siêu Bay…………điểm yếu………. Điện, Nham, Băng Thường……điểm yếu………. Đánh Nước……….điểm yếu………. Điện, Cỏ Yêu…………điểm yếu………. Độc, Thép Ác……………điểm yếu………. Đánh, Sâu, Yêu