Blow Là Gì

  -  
to lớn make a sound by forcing air out of your mouth and through an instrument, or lớn make a sound when someone does this:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ saboten.vn.

Bạn đang xem: Blow là gì

Học những từ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


If an electrical fuse (= a short, thin piece of wire) blows, or if something electrical blows a fuse, the device it is in stops working because it is receiving too much electriđô thị.
If you blow your nose, you force air through it khổng lồ push out something that is blocking it, so that you can breathe better.

Xem thêm: Download MiễN Phí Avatar Auto Farm 245, Chăm Farm 1S, Menu Full Tiện Ích, Hỗ Trợ Cày Xu, Ghép X2


The report blew the lid on the culture of secrecy surrounding the company"s new range of fizzy-drink products.
come as a blow (to lớn sb/sth) Unemployment figures will come as a blow to the Chancellor as he prepares next week"s budget.

Xem thêm: Might & Magic Heroes Online Game Review, Might And Magic Heroes Vii


deal/deliver a blow (to sb/sth) Rising pollution levels threaten khổng lồ giảm giá a blow to lớn the state"s billion-dollar tourism industry.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saboten.vn English saboten.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message