Chi tiết bản cập nhật 8.3

  -  
(saboten.vn.vn) - Kỹ năng Q gốc của Rengar quay trở về, Cho'Gath được update hiệu ứng hình hình họa, Đồng Hồ Ngưng Đọng bị nerf...

1/ CẬPhường NHẬT LỐI CHƠI CỦA SWAIN

Swain, Nguyên ổn SoáiNoxus

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Chỉ số

*

Máu: 525 (+90 từng cấp)Lượng tiết hồi lại mỗi giây: 1.4 (+0.65 từng cấp)Sát thương: 58 (+2.7 mỗi cấp)Năng lượng: 374 (+57 từng cấp)Giáp: 23 (+4 từng cấp)Kháng phép: 30Tầm tiến công thường: 550Tốc độ di chuyển: 335

Kỹ năng

*

*

*

*

*

*

*

*

Giọng lồng tiếng

Tương tác sệt biệt

Nâng cấp cho trang phục

Northern Front Swain

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bilgewater Swain

*

*

*

*

*

*

Tyrant Swain

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC BỔ TRỢ

Khả năng hồi ngày tiết của siêu nhiêu vị tướng đã có được thay đổi, coi chi tiết TẠI ĐÂY.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Ngọc Giao Hàng Bánh Quy(hệ Cảm Hứng)

Đỗi địa điểm cho
*
NgọcCách Chân Màu Nhiệm.Giờ phổ biến nhiều loại với nhì Ngọc khác là
*
Thị Trường Tương Lai và
*
Máy Dọn Lính

*