Compound complex sentence là gì

  -  

Đây là phần nối tiếp của bài viết những mấu chốt ngữ pháp trong IELTS. Bài viết giúp các bạn phân biệt sự khác biệt của câu đơn giản, câu ghép, câu phức và câu phức ghép.

Bạn đang xem: Compound complex sentence là gì

 

*

 

Điều bạn cần là nắm rõ cách viết các loại câu trong IELTS, để giám khảo họ có thể tìm thấy sự nổi bật về ngữ pháp IELTS và cho điểm cao phần ngữ pháp.Mệnh đề là 1 phần cấu thành 1 câu. Trước khi các bạn tiến xa hơn trong các lớp học tại trung tâm Luyện Thi IELTS, các bạn cũng cần nắm rõ câu mệnh đề trong ngữ pháp ielts là gì từ bài trước mình đã đưa.

 

Các loại câu trong tiếng anh và Luyện Thi IELTS.

 

Gồm 4 loại câu : 

SimpleCompoundComplexCompound-Complex

 

1. Simple Câu đơn giản

Một câu đơn giản là một câu chỉ chứa 1 mệnh đề gồm chủ từ và vị ngữ.

Computers are important in the modern world.

Công thức: S + V

2 Chủ Từ

Tuy nhiên , 1 câu đơn giản có thể có nhiều hơn 1 chủ từ và động từ.

Computers and other technological devices are important in the modern world.

Công thức: SS + V

 

 

2 động từ :

 

I search for information and play games on my computer.

Công thức = S + VV

 

2 chủ đề và 2 động từ :

I and my brother search for information and play games on our computers.

Công thức = SS + VV

 

2 . Compound Sentence - Câu ghép

Một câu phức gồm 2 hoặc 3 mệnh đề. Đó chính là những câu đơn giản được nối với nhau .

Trong cấu trúc câu này , các mệnh đề được nối với nhau bằng liên từ Conjuntions:

F = for

A = and

N = nor

B = but

O = or

Y = yet

S = so

 

Từ " fanboy " là một cách viết để các bạn có thể nhớ các conjuntions một cách dễ dàng, đây là các liên từ khác nhau để tạo nên câu ghép. Các bạn có thể nhận ra rằng các liên từ phổ biến là and, but, or, so.

 

Đây là một số ví dụ về các cấu trúc câu phức hợp :

 

Computers are important, but they can be dangerous too.

Công thức = SV but SV

Computers are important, but they can be dangerous too,so we must be careful.

Công thức = SV but SV so SV.

 

Sử dụng quá nhiều mệnh đề trong 1 câu sẽ gây khó khăn để người đọc theo kịp ý nghĩa bạn muốn diễn đạt. Bạn cũng không thể dùng 1 liên từ 2 lần trong 1 câu để nối mệnh đề.

Câu này không đúng :

Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress, and we must ensure everyones has access to them.

Incorrect formula = SV and SV and SV. X

 

Bạn có thể dùng 2 câu đúng sau:

Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress. We must ensure everyones has access to them.

Công thức = SV and SV. SV.

Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress, so must ensure everyones has access to them.

Công thức = SV and SV so SV.

Xem thêm: Unqualified Là Gì - Nghĩa Của Từ Unqualified

 

Sử dụng dấu chấm phẩy

 

Khi bạn viết 1 câu phức hợp mà không có liên từ phù hợp để nối, thì hãy sử dụng dấu chấm phẩy, nhưng 2 mệnh đề phải liên quan đến nhau.

Ví dụ :

Computers are used widely in most countires; they are a sign of progress.

 

 

3 . Complex Sentence Câu Phức

 

Câu phức là câu khó hơn câu ghép( đó là có thể lý do tại sao chúng được gọi là " phức tạp ") .

 

Sau đây là các cấu trúc câu thực sự giành cho IELTS, vì để đạt được điểm 6 trở lên cho phần "grammatical range and accuracy", bạn cần phải thể hiện rằng bạn thành thục các loại câu này. Nếu các câu phức tạp của bạn đa dạng hơn và chính xác hơn thì số điểm cho phần ngữ pháp IELTS cũng tỉ lệ thuận với nó.

Có nhiều loại câu phức tạp khác nhau và chúng sẽ được giáo viên trung tâm hướng dẫn chi tiết hơn sau này, vì vậy ở đây bạn chỉ cần nắm vững những điều cơ bản .

 

Câu phức tạp là câu có 2 (hoặc nhiều hơn ) mệnh đề liên kết với nhau , nhưng không sử dụng các liên từ nói trên “Fanboy” nhưng sử dụng các liên từ phụ thuộc Subordinating Conjuntions.

 

Đây là những liên từ phụ thuộc :


after

although

as

as if

as long as

as much as

as soon as

as though

because

before

even if

even though

if

in order to

in case

once

since

so that

that

though

unless

until

when

whenever

whereas

where

wherever

while


 

People take natural health supplements even though they may not have been tested.

Our children may not be properly educated if we don"t spend more on schools.

I went to bed as soon as he left because I was tired.

These are all adverbial clauses. In these types of complex sentence, the second clause can be used to start the sentence.

In this case, a comma is needed in the middle.

Even though they may not have been tested, people take natural health supplements.

If we don"t spend more on schools, our children may not be properly educated.

As soon as he left, I went to bed because I was tired.

Mệnh đề danh từ và mệnh đề quan hệ cũng là dạng câu phức, nhưng chúng ta sẽ nói về nó trong 1 bài khác.

 

4 . Compound –Complex Sentence

 

Câu Compound-complex này cũng giống như các complex sentence nhưng nó gồm 1 câu đơn giản hoặc ghép đi trước hoặc sau 1 câu phức tạp complex sentence.

 

Ví dụ:

I ate a lot when I got home, but I was still hungry.

Phần được gạch chân chính là câu phức tạp complex sentence. Như bạn thấy nó cũng câu trên chứa 1 câu đơn giản nối với 1 câu phức tạp. Cũng có thể là 1 câu compound sentence nối với complex sentence.

Xem thêm: Lệ Phí Trước Bạ Là Gì? Ibaoviet Thuế Trước Bạ Ô Tô Là Gì

I ate a lot when I got home, but I was still hungry, so I went shopping to buy some more food.