Công tác gốc của đảng là gì

  -  

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ được xác định là then chốt của mọi then chốt, hệ trọng nhất trong những việc hệ trọng.

Bạn đang xem: Công tác gốc của đảng là gì


*
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam từng nhiều lần khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Ngày 20 tháng 2 năm 1947, trong bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Người cho rằng: Cán bộ còn là cầu nối, là dây chuyền của bộ máy, phải thực sự tận tâm, tận lực với công việc, thực sự là tấm gương trước quần chúng nhân dân, thực sự là công bộc của dân. Bác nhấn mạnh: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt... Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân... Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết...”.

*

Trách nhiệm của người cán bộ chính là người tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tập hợp quần chúng nhân dân thành một khối thống nhất mới tạo ra sức mạnh tổng hợp và đưa cách mạng đến thành công.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Hấp Thụ Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Hấp Thụ Và Hấp Phụ

*

Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

*

Để luôn xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, làm mực thước để dân tin, dân mến, dân noi theo mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự soi, tự sửa; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ… từ đó, tạo niềm tin và sức hấp dẫn quần chúng, quy tụ được quần chúng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Download Tải Game Half - Half Life 2 Free Download Torrent

Thực tế cho thấy, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 92 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được Đảng ta chú trọng triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Những kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thời gian qua đã góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường hơn; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.