Corrective Action Là Gì

  -  

Có nghĩa là: Khi sự có “không phù hợp” xảy ra thì chúng ta phải làm gì đó để nó trở về “phù hợp”.Ví dụ:

1- Sản lượng chưa đạt theo yêu cầu khách hàng (không phù hợp theo quy định) –>sản xuất tiếp tục để đạt số lượng (Phù hợp).

Bạn đang xem: Corrective action là gì

Bạn đang xem: Corrective action là gì

2-Sản phẩm bị trầy xước (Không phù hợp)—>làm lại hết trầy xước (Phù hơp).

3-Dây chuyền A đầu tháng phải bảo trì nhưng đến nay 15 ngày vẫn chưa bảo trì—>bảo trì.

4…………………………………. (Hành động khắc phục-hành động phòng ngừa).


*

Nhưng có những sự không phù hợp đã xảy ra rồi nhưng không thể khắc phục được nữa, nếu có khắc phục được thì gọi là “Bùa” ví dụ:

1-Thiết bị quy định mỗi tuần bảo trì mỗi lần, vì khách hàng trả lô hàng tuần một tháng này tôi mới phát hiện tuần đó anh không bảo trì thiết bị (3 tuần sau bảo trì đàng hoàng và sản phẩm đạt chất lượng).

2-Anh A đã nhận lương tháng này nhưng sao không có hồ sơ phỏng vấn tuyển dụng như quy trình quy định (Phỏng vấn lại???).

Xem thêm: Viz

Lưu ý: Trong tiêu chuẩn saboten.vn tại điều khoản 10.2 chỉ yêu cầu chung chung rằng “Ứng phó với sự không phù hợp, nếu thực hiện được phải thực hiện (Hành động kiểm soát, sự khắc phục, giải quyết hậu quả)–Nhẹ cả người với mấy dzụ không phù hợp này (vậy cái nào phải khắc phục thì khắc phục không khắc phục được nữa thì thôi nhé).

B-Hành động khắc phục-Corrective Action: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa việc tái diễn.

Ví dụ:

1-Dây chuyền A đầu tháng phải bảo trì nhưng đến nay 15 ngày vẫn chưa bảo trì—> ngoài việc anh phải bảo trì thì anh phải tiến hành loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp này để cái việc không phù hợp này không được xảy ra nữa nhé.

2-Thiết bị quy định mỗi tuần bảo trì mỗi lần, vì khách hàng trả lô hàng tuần một tháng này tôi mới phát hiện tuần đó anh không bảo trì thiết bị (3 tuần sau bảo trì đàng hoàng và sản phẩm đạt chất lượng)–> Thôi sự việc đã xảy ra rồi anh phải có hành động để giải quyết hậu quả đi đồng thời phải tìm nguyên nhân của sự việc trên để từ nay về sau đừng xảy ra như vậy nữa nhé.

(Hành động khắc phục-hành động phòng ngừa)

C-Hành động phòng ngừa-Preventive Action: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hoặc kết quả không mong muốn tiềm ẩn.

Xem thêm: Tội Rửa Tiền Là Gì - Cần Hiểu Về Hoạt Động Rửa Tiền Để Phòng Tránh

Thôi muốn có hành động phải nhận diện rủi ro trước cái đã rồi mới có hành động phòng ngừa, chẳng hạn như:

Muốn S….lắm nhưng sợ bệnh A..nhưng không làm (sự kiện) thì không được, bởi vì mình là “Nhân” chứ đâu phải “Thánh”—>Thôi phải có hành động phòng ngừa đó là dùng B…..”CHẮC CHẮN KHÔNG XẢY RA” vì đã có B…. ha ha ha ha….Chưa chắc đâu, Bạn có B….cũng chưa chắc đâu nhé, theo tôi bạn phải có hành động khác thay đổi “sự kiện” cho sự việc đó mới đảm bảo (…..Hiểu chết liền, thay là thay éo lào!).