Đường Môn Vl2 Tăng Gì

  -  

Đường Môn Châm (DMC) là một trong những môn phái có lối chơi đa dạng trong game Võ Lâm 2 (VL2). Không chỉ có khả năng tấn công tầm xa bằng ám khí, Đường Môn Châm còn nguy hiểm hơn khi có đủ thời gian gài các loại bẫy độc, hiệu ứng.

Bạn đang xem: đường môn vl2 tăng gì


Bài viết này sẽ cung cấp thông tin các loại yếu quyết của Đường Môn Châm bao gồm công dụng, hình ảnh đồng thời chia sẻ cách chọn yếu quyết ép mật tịch hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.


Các loại Yếu Quyết của Đường Môn Châm

1. Công kích ngoại công chủ động

Truy tâm tiễn: Thức thứ nhất, thức thứ hai lần lượt hỗ trợ công kích x, x
*

*

*

*

*

Thu minh quyết: Có tỷ lệ x% bỏ qua né tránh đối phương hoặc Sau khi sử dụng tốc độ lần đặt bẫy kế tiếp tăng x%

Chọn mật tịch và ép yếu quyết cho Đường Môn Châm

Tùy theo lối chơi mà cách chọn mật tịch và ép yếu quyết sẽ khác nhau. Những thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.


1. Mật tịch đặt bẫy độc

Mật tịch: Ưu tiên 3 phụ lục trở lên, chỉ số dòng 3 (Hỗ trợ tấn công) càng cao càng tốt và chỉ số dòng 4 (Hỗ trợ phòng ngự) 70% trở lên.Ép yếu quyết: Xuyên tâm quyết, Tỏa mệnh châm quyết, Độc thích cốt và Phá quan quyết. Nếu 3 phụ lục thì Xuyên tâm quyết, Tỏa mệnh châm quyết và Phá quan quyết (bỏ Độc thích cốt)

2. Mật tịch đặt bẫy hiệu ứng

Mật tịch: Cần 3 phụ lục, chỉ số dòng 4 (Hỗ trợ phòng ngự) càng cao càng tốt.

Xem thêm: Cách Chơi Liên Minh Anh Hùng Cho Android, Liên Minh Anh Hùng Zing

Ép yếu quyết: Câu hồn tĩnh quyết, Đoạn phách quyết và Phá quan quyết.

3. Mật tịch buff

Mật tịch: Nên chọn Tử hà mật tịch 9 thành trở lên để kéo dài thời gian buff. Ưu tiên 2 phụ lục trở lên, chỉ số dòng 3 (Hỗ trợ tấn công) càng cao càng tốt.Ép yếu quyết: Tâm nhãn quyết, Thu minh quyết, Thối độc quyết. Nếu 2 phụ lục thì Tâm nhãn quyết, Thu minh quyết (bỏ Thối độc quyết)

4. Mật tịch đánh

Mật tịch: Chọn Thiên La mật tịch 9 thành trở lên để sử dụng kill Thiên La Địa Võng. Ưu tiên 3 phụ lục trở lên, chỉ số dòng 1 (Công kích ngoại công chủ động) càng cao càng tốt và chỉ số dòng 4 (Hỗ trợ phòng ngự) từ 50% trở lên.

Xem thêm: Mã Số Đăng Ký Kinh Doanh Là Gì ? (Cập Nhật 2023) Số Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Là Gì

Ép yếu quyết: Truy tâm tiễn quyết, Bạo châm quyết, Mãn thiên vũ quyết và Hàm xa quyết. Nếu 3 phụ lục thì Truy tâm tiễn quyết, Bạo châm quyết và Hàm xa quyết (bỏ Mãn thiên vũ quyết)

5. Mật tịch đánh solo

Mật tịch: Chọn Thiên La tâm pháp 9 thành trở lên để sử dụng kill Thiên La Địa Võng. Ưu tiên 3 phụ lục trở lên, chỉ số dòng 3 (Hỗ trợ tấn công) và dòng 4 (Hỗ trợ phòng ngự) càng cao càng tốt.Ép yếu quyết: Hàm xa quyết, Phá quan quyết, Thối độc quyết và Chế ám yếu quyết. Nếu 3 phụ lục thì Hàm xa quyết, Phá quan quyết và Chế ám yếu quyết (bỏ Thối độc quyết)