EDGE NGHĨA LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) tình trạng nguy khốn; cơ hội gay go, lúc lao đaoto be on edge bực mình dễ cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) ở cố kỉnh đặc điểm nổi trội aito lớn phối someone"s teeth on edge làm cho ai bực mình; tạo cho ai tua người; làm cho ai ghê tởmkhổng lồ take the edge off one"s appetite khiến cho ăn mất ngon khiến cho đỡ đóito take the edge off someone"s argument khiến cho hiệ tượng của người nào mất sắc đẹp cạnh ngoại rượu cồn từ mài sắc đẹp, giũa sắt viền (áo...); làm bờ mang lại, có tác dụng gờ cho, làm cạnh cho xen (đồ vật gi, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way into a job: len lách vào trong 1 các bước gì nội hễ từ đi né lên, lách lênlớn edge away nhàn nhã dịch xa ra (sản phẩm hải) ra đi rato lớn edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) lớn edge awayto lớn edge on cửa hàng, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; khung (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân loại, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa không tính thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kxay § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất bao gồm dầu khí ở nhãi con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc chủ thể gánh nhận vùng đất với khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, xuất hiện bởi vì vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự bởi vì có ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc nhóc con giới ngoài của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ & didn"t know which way to go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live sầu right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive sầu | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have to lớn gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREP.. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edge nghĩa là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive sầu advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: Top 5 Game Kiếm Hiệp Hot Nhất ! Game Kiem Hiep Online Hay Nhất Năm 2021

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM & TDMA Evolution. A third-generation enhancement to the Global System for mobile Communications (GSM) wireless service, which allows data, multitruyền thông services, & applications to be delivered on broadb& at rates up to 384 Kbps.

Xem thêm: K-12 Education Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ K12 Những Từ Vựng Thông Dụng Trong Ngành Giáo Dục

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym and Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe