HỆ THỐNG TỪ YÊU THẦN KÝ BẮT ĐẦU

  -  

Giới thiệu Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu: Nam tkhô nóng niên trên phố đi net về đơn vị bị xe hơi cán bị tiêu diệt. Sau đó xuyên ko quý phái trái đất Yêu Thần Ký… Lập Harem, hành main thiết yếu, Hà hà hiếp vai ác…

Main vô địch lưu lại, ai ko yêu thích hoàn toàn có thể hoàn thành hiểu, cảm ơn