Walkthrough Pokemon Black And White Full

  -  
Chụ mê say nhỏ tuổi vào bài phía dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy phần nhiều () sẽ là các Pkm chỉ mở ra trong một mùa hoặc không có trong đợt kia.Hoặc cũng rất có thể nó mở ra với % như vậy nghỉ ngơi riêng biệt bạn dạng White/Blaông xã.Dấu (-) đang có nghĩa là không có và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào những bến bãi cỏ bình thường,vào hang cồn,váy lầy…– Double Grass – Walk 2 – các bến bãi cỏ cao color đậm cùng pkm trong đó thường sẽ có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông tất cả gì quan trọng đặc biệt cả.Nếu chúng ta thấy các chiếc trơn đen nhỏ tuổi cơ hội ẩn cơ hội hiện tại lấn sân vào đó chúng ta có thể battle cùng với Koaruhii hoặc đem được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ rộng trong phần “Cave sầu,Bridge Findable Items”.Đi không còn cây cầu các bạn sẽ cho tới Driftveil City.