Walkthrough pokemon black and white full

  -  
Chú thích nhỏ trong bài hướng dẫnTrong bảng wild Pkm bạn sẽ thấy những () đó là những Pkm chỉ xuất hiện trong 1 mùa hoặc không có trong mùa đó.Hoặc cũng có thể nó xuất hiện với % như vậy ở riêng bản White/Black.Dấu (-) sẽ có nghĩa là không có và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bãi cỏ bình thường,trong hang động,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – những bãi cỏ cao màu đậm và pkm trong đó thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông có gì đặc biệt cả.Nếu bạn thấy những cái bóng đen nhỏ lúc ẩn lúc hiện đi vào đó bạn có thể battle với Koaruhii hoặc lấy được 1 số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu bạn sẽ tới Driftveil City.