INVESTMENT HORIZON LÀ GÌ

  -  

Nếu các bạn đang sẵn có ý muốn chi tiêu marketing thì có lẽ rằng nên bổ sung tương đối nhiều kiến thức trình độ cùng một list tự vựng, thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài thiết yếu. Đó cũng đó là lý do để saboten.vn chia sẻ các thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính giành cho đơn vị chi tiêu và gần như ai đang quan tâm đến nghành nghề này.Bạn đang xem: Investment horizon là gì


*

Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vào tài chính giành riêng cho bên đầu tư siêng nghiệp

Analyst: An expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) and recommends appropriate business actions.

Bạn đang xem: Investment horizon là gì

Nhà phân tích: Chuyên gia nghiên cứu và phân tích các dữ liệu tài thiết yếu (về tín dụng thanh toán, hội chứng khân oán, kinh doanh hoặc quy mô tài chính…) với khuyến nghị pmùi hương phía kinh doanh cân xứng.

Asset allocation: An investment strategy that aims lớn balance risk & reward by apportioning a portfolio’s assets according to lớn an individual’s goals, risk tolerance and investment horizon.

Phân bổ tài sản: Một kế hoạch chi tiêu nhằm mục tiêu cân bằng giữa khủng hoảng với ROI bằng cách phân bổ gia tài của hạng mục chi tiêu theo phương châm của một cá thể, kỹ năng Chịu khủng hoảng rủi ro với khả năng đầu tư chi tiêu.

Bear market: A market condition in which the prices of securities are falling or are expected khổng lồ fall

Thị phần theo hướng giá chỉ xuống: Một điều kienj của Thị Trường trong những số ấy giá chỉ những chứng khân oán đang sút hoặc dự loài kiến đã sút.

Blue chip: Well established company with good earnings & regular stoông xã dividends.

cửa hàng nổi tiếng: shop vận động xuất sắc cùng với thu nhập xuất sắc cùng phân chia cổ tức thường xuyên.

Bond: A debt investment in which an investor loans money to an entity (corporate or governmental) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate.

Trái phiếu (bề ngoài cho vay nợ): Một khoản nợ nhưng mà một đơn vị chi tiêu cho vay vốn chi phí một thực thể (cửa hàng hoặc chủ yếu phủ) trong một khoảng tầm thời gian nhất mực cùng với lãi vay cố định và thắt chặt.

Bull market: A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected khổng lồ rise.

thị phần theo hướng giá bán lên: Một đội CP trong Thị Phần triệu chứng khoán có giá đang tăng hoặc được hy vọng đã tăng.

Capital: Financial assets or the financial value of assets, such as cash.

Vốn: Tài sản tài chủ yếu hoặc giá trị tài sản tài chủ yếu nlỗi tiền.

Compounding: Is the process in which interest is earned on both the principal- the amount you deposited-& on any previously earned interest.

Tính lãi kép: Là quy trình mà lãi suất vay nhận được tự cả chi phí nơi bắt đầu – số tiền các bạn gửi cùng ngẫu nhiên khoản lãi làm sao đang bao gồm trước kia.

Diversification: The act of investing in many different assets rather than just a few so as to lớn reduce risk.Dividend: Payment lớn shareholders, on a per-chia sẻ basis, out of the company’s earnings

Chia cổ tức: Việc trả cho những cổ đông dựa trên dựa trên các đại lý mỗi CP trong tổng thu nhập của doanh nghiệp.

Xem thêm: Lỗi Không Hiển Thị Ảnh Trên Web, Trang Web Bị Mất Ảnh

Economics: Production and consumption of goods và services.

Hoạt động ghê doanh: Sản cuất cùng tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.

Fixed Income security: An investment that provides a return in the form of fixed periodic payments & the eventual return of principal at maturity.

Chứng khân oán đến thu nhập cá nhân cố kỉnh định: Một khoản chi tiêu đem đến một khoản hoàn trả dưới hình thức tkhô cứng toán chu kỳ cùng trả lại nơi bắt đầu Lúc đáo hạn.

Growth investment: Type of investment you buy và hold, holding it will increase in value over time.

Đầu bốn tăng trưởng: Loại hình đầu tư chi tiêu mà bạn oder với sở hữu, nắm giữ nó đã đội giá trị theo thời hạn.

Income statement: A summary of income and expenses during a specific period of time; also known as profit and loss statement.

Báo cáo hiệu quả tởm doanh: Tóm tắt về thu nhập cùng ngân sách vào một khoảng thời gian ví dụ, còn được nghe biết nhỏng report lãi lỗ.

Interest: A fixed charge for borrowing money

Lãi suất: Một khoản chi phí cố định để vay mượn tiền

NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation system

NASDAQ: Sàn thanh toán giao dịch chứng khân oán Quốc gia lớn số 1 nước Mỹ

Portfolio: Consists of all the securities held by an investor.

Danh mục đầu tư: bao gồm các bệnh khân oán bởi công ty đầu tư chi tiêu nắm giữ.

Risk: A chance that has an unknown outcome

Rủi ro: Một biến đổi mang lại kết quả không khẳng định.

Savings plan: Putting money aside in a systematic way to lớn help reach a financial goal.

Quỹ máu kiệm: Đưa chi phí vào một trong những giải pháp tất cả hệ thống góp đã đạt được mục tiêu tài thiết yếu.

Speculation: To engage in business dealings that involve sầu some risk in hopes of making a profit.

Đầu cơ: Tmê say gia những thanh toán sale tương quan đến một trong những khủng hoảng với hi vọng tìm được ROI.

Stock: A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporation

Cổ phần: một giấy ghi nhận quyền mua cổ phần vào cửa hàng.

Xem thêm: Bảng Ngọc Miss Fortune Mùa 9, Cách Chơi, Bảng Ngọc Tướng Miss Fortune Mạnh

Volatility: Being easily excited

Biến động: Dễ dàng nỗ lực đổi

Trên đây là tổng phù hợp “Một số thuật ngữ tiếng Anh trong tài thiết yếu mang lại đơn vị đầu tư” phổ biến với quan trọng. saboten.vn hy vọng bạn có thể gọi biết sâu sắc cùng cụ thể hơn Lúc tìm hiểu các nghành nghề dịch vụ đầu tư chi tiêu tài chính hoặc tsi gia chi tiêu.