ISSUED RETROSPECTIVELY LÀ GÌ

  -  
Tổng hợp các căn cứ pháp luật về Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc C/O cấp sau

Quy định Giấy hội chứng nhận nguồn gốc Hàng hoá nhập khẩu C/O cấp cho sau và luật pháp đóng dấu / stick vào ô ISSUED RETROACTIVELY / ISSUED RETROSPECTIVELY trên C/O. Trong bài viết sau.

Bạn đang xem: Issued retrospectively là gì

*

1/ nguyên lý chung về khám nghiệm C/O cung cấp sau:

Kiểm tra vấn đề ghi cái chữ “ISSUED RETROACTIVELY / ISSUED RETROSPECTIVELY / RETROSPECTIVE STATEMENT” trên C/O hoặc việc đánh dấu vào ô phù hợp hợp.

Đối chiếu ngày xuất khẩu bên trên vận đơn/các triệu chứng từ vận tải đường bộ khác với ngày cấp cho C/O để bảo đảm an toàn phù hợp với quy định về C/O cung cấp sau.

Đối với hàng hóa được đi lại theo đường bộ, con đường sông qua biên cương đất tức khắc giữa nước ta với nước thành viên hiệp định như Trung Quốc, Lào, Cambodia, ngày xuất khẩu là ngày phục vụ tại cửa khẩu xuất của nước xuất khẩu hoặc ngày phát hành chứng từ vận tải đường bộ (nếu có).

Trường hợp không tồn tại căn cứ để xác minh thông tin về ngày xuất khẩu như trên thì ngày hàng mang đến cửa khẩu nhập thứ nhất của vn được coi là ngày xuất khẩu.

2/ một số trong những văn bạn dạng về C/O cấp cho sau:

C/O size D cấp cho sau:

Về phương pháp tính 03 ngày kể từ xuất khẩu để lưu lại vào ô “Issued Retroactively”:

Qua bàn thảo các nước member ASEAN thống nhất cách tính ngày 03 ngày tính từ lúc xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” trải qua ví dụ sau:

Căn cứ pháp lý: Công văn 1793/TCHQ-GSQL V/v C/O chủng loại D.

C/O mẫu E cấp cho sau:

Theo Điều 21 Thông tứ 12/2019/TT-BCT, C/O chủng loại E được cấp cho trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường phù hợp C/O chủng loại E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc ko muộn rộng 3 ngày tính tự ngày ship hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O chủng loại E được cấp sau tương xứng với giải pháp và điều khoản của Nước member xuất khẩu. C/O chủng loại E cấp cho sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày phục vụ và phải khắc ghi vào Ô số 13 nơi bao gồm dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

C/O mẫu KV, AK cấp cho sau:

Ngày thao tác được xác định theo chế độ của nước cấp cho C/O. Cơ quan tất cả thẩm quyền của hàn quốc thông báo cụ thể về những ngày nghỉ thừa nhận của nước hàn trong năm 2019. Đề nghị những đơn vị căn cứ nội dung thông tin để giải pháp xử lý theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

CO mẫu AJ, JV cấp sau:

Đối với câu hỏi thể hiện cấp cho sau của C/O chủng loại JV: Trong quy trình thực thi hiệp nghị VJEPA nhằm mục đích tạo dễ ợt thương mại thì câu hỏi C/O chủng loại JV được cấp cho sau ngày giao hàng và trong khoảng thời hạn 03 ngày rước ngày giao hàng làm mốc tính, có thể hiện “Issued Retroactively” vẫn được chấp nhận.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Sửa Lỗi Máy Tính Bàn Không Nhận Tai Nghe Hiệu Quả Nhất

C/O mẫu mã AI cấp sau:

Hiện tại, Hiệp định thương mại dịch vụ tự vày giữa Asean cùng Ấn Độ không tồn tại quy định mang đến phép gật đầu đồng ý C/O mẫu mã AI được cấp trước thời gian ngày xuất khẩu.

3/ căn cứ cho C/O cấp sau

1. C/O khung AANZ cung cấp sau: khoản 1, 2 điều 10 PL III TT 31/2015/TT-BCT (TT 07/2020/TT BCT) (quá 03 ngày làm cho việc, tính trường đoản cú SAU NGÀY XUẤT KHẨU)

2. C/O form AHK cấp cho sau: điều 22 TT 21/2019/TT-BCT (hơn 3 ngày thao tác sau ngày giao hàng).

3. C/O khung AK cấp sau: điều 7 phụ lục V TT 20/2014/TT-BCT (quá 03 (ba) ngày làm cho việc kể từ ngày giao hàng).

4. C/O khung AI cấp : điều 8 PL IV TT 15/2010/TT-BCT (quá tía (03) ngày làm việc tính từ lúc ngày xuất khẩu. Coi Hiệp định bởi khoản 2 điều 8 nói chưa rõ).

6. C/O form CPTPP cấp sau: (điều 22 TT 03/2019/TT-BCT) không thấy hình thức thể hiện cấp cho sau.

8. C/O size E cung cấp sau: điều 21 TT 12/2019/TT-BCT (quá 03 ngày tính từ ngày giao hàng).

9. C/O khung EAV cấp cho sau: khoản 8 điều 18 PL I TT 21/2016/TT-BCT (cấp sau thời khắc xuất khẩu).

10. C/O form EUR.1 cấp cho sau (EVFTA): xem điều 22 TT 11/2020/TT-BCT (C/O cấp sau thể hiện tại Ô số 7 nội dung bằng tiếng Anh: “ISSUED RETROSPECTIVELY”)

11. C/O size EUR.1 UK cấp sau (UKVFTA): coi điều 22 TT 02/2021/TT-BCT (C/O cấp cho sau thể lúc này Ô số 7 nội dung bằng tiếng Anh: “ISSUED RETROSPECTIVELY”)

13. C/O khung KV/VK cấp cho sau: khoản 4 điều PL IV TT 40/2015/TT-BCT (quá 3 ngày làm việc tính từ lúc ngày mặt hàng lên tàu)

14. C/O form VC cấp cho sau: điều 6 PL III TT 31/2013/TT-BCT (cấp sau thời gian xuất khẩu)

15. C/O size VN-CU cung cấp sau: điều 21 TT 08/2020/TT-BCT) (không thấy pháp luật thể hiện cung cấp sau)

16. REX (form A) cấp sau: điều 6 TT 38/2018/TT-BCT (Trong trường vừa lòng không được gây ra tại thời điểm xuất khẩu, hội chứng từ bệnh nhận nguồn gốc hàng hóa theo GSP được phép desgin sau cùng ghi “Retrospective Statement”).

Xem thêm: Sáng Mùng 1 Tết Nên Làm Gì Để May Mắn, Ăn Yên Cả Năm, Những Điều Nên Làm Và Kiêng Kỵ Trong Ngày Tết

17. C/O khung RCEP cấp cho sau: (khoản 6 điều 18 Dự thảo Thông tư QTXX RCEP) (cấp sau thời điểm hàng).