Lệnh Chuyển Tiền Là Gì

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 353/1997/QĐ-NHNN2

Hà Nội , ngày 22 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH "QUY CHẾ CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ"

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: phát hành kèm theo quyết định này "Quy chế đưa tiềnđiện tử".

Bạn đang xem: Lệnh chuyển tiền là gì

Điều 2: Quyết định này còn có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Cácquy định trước đây trái với ra quyết định này phần lớn hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều 3: Chánh văn phòng và công sở Thống đốc, Thủ trưởng những đơn vị nằm trong Ngânhàng công ty nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố,Tổng người có quyền lực cao (giám đốc) các Tổ chức tín dụng, tổng giám đốc Kho bạc bẽo Nhà nướcchịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.

Lê Đức Thuý

(Đã Ký)

QUY CHẾ

CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ(Ban hành kèm theo quyết định số 353/1997/QĐ-NHNN2 ngày 22 tháng 10 năm1997 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước)


Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1:Chuyển tiền năng lượng điện tử trong quy định này được gọi là cục bộ quá trình cách xử lý mộtkhoản chuyển khoản qua ngân hàng qua mạng đồ vật vi tính kể từ thời điểm nhận được một Lệnh đưa tiềncủa tín đồ phát lệnh đến lúc hoàn tất việc thanh toán cho tất cả những người thụ hưởng trọn (đối vớichuyển tiền Có) hoặc thu nợ từ fan nhận lệnh (đối với chuyển khoản qua ngân hàng Nợ).

Điều 2:Trong quy định này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Những bên tham gia trong chuyểntiền năng lượng điện tử:

- bạn phát lệnh: là tổ chức hoặccá nhân nhờ cất hộ Lệnh chuyển khoản qua ngân hàng đến Ngân hàng, Kho tệ bạc Nhà nước để thực hiện việcchuyển tiền năng lượng điện tử. - tín đồ nhận lệnh: là tổ chức hoặc cá nhân được thụ hưởngkhoản chi phí (nếu là Lệnh đưa Có) hoặc là tổ chức triển khai hay cá nhân phải trả tiền (nếulà Lệnh đưa Nợ bao gồm uỷ quyền) - có cách gọi khác là người trả tiền.

- ngân hàng A: Là ngân hàng trựctiếp nhấn Lệnh chuyển khoản từ bạn phát lệnh để thực hiện Lệnh chuyển tiền đó.

- bank B: là ngân hàng B(được xác minh trên Lệnh đưa tiền) đã trả tiền cho người thụ tận hưởng (nếu là Lệnhchuyển Có) hoặc đang thu nợ từ bạn nhận lệnh (nếu là Lệnh chuyển Nợ).

- bank trung gian: là Ngânhàng làm trung gian chuyển khoản qua ngân hàng giữa bank A và ngân hàng B. Tuỳ từng khoảnchuyển tiền điện tử mà có thể có một hoặc một số Ngân hàng trung gian tham giathực hiện. - ngân hàng gửi lệnh: là ngân hàng A hoặc là bank trung gianphát Lệnh giao dịch chuyển tiền tới một Ngân hàng tiếp theo sau để triển khai Lệnh đưa tiềncủa người phát lệnh.

- ngân hàng nhận lệnh: là Ngânhàng trung gian hoặc bank B nhận ra Lệnh giao dịch chuyển tiền từ bank gửi lệnhtruyền cho để tiến hành Lệnh chuyển tiền của tín đồ phát lệnh.

2. Các thuật ngữ khác:

- Lệnh chuyển tiền: là 1 trong chỉ địnhcủa bạn phát lệnh so với Ngân hàng A dưới dạng bệnh từ kế toán nhằm thực hiệnviệc chuyển khoản qua ngân hàng điện tử. Lệnh đưa tiền hoàn toàn có thể quy định thời gian thực hiện,ngoài ra không đương nhiên điều kiện thanh toán giao dịch nào khác. Lệnh chuyển khoản qua ngân hàng có thểlà Lệnh đưa Nợ hoặc Lệnh chuyển Có.

- Lệnh gửi Nợ là Lệnh chuyểntiền của người phát lệnh nhằm mục tiêu ghi Nợ tài khoản của tín đồ nhận mở tại Ngân hàngB một số tiền xác minh và nhằm ghi gồm cho tài khoản của người phát lệnh trên Ngânhàng A về số chi phí đó.

- Lệnh chuyển có là Lệnh chuyểntiền của bạn phát lệnh nhằm ghi Nợ thông tin tài khoản của bạn phát lệnh trên Ngânhàng A một trong những tiền xác minh để ghi gồm cho tài khoản của bạn nhận lệnh (ngườithụ hưởng) tại bank B về số tiền đó.

Xem thêm: Choi Game Máy Bay Chiến Đấu 3D, Modern Warplanes: Pvp Warfare

- Lệnh chuyển khoản giá trị caolà Lệnh chuyển khoản qua ngân hàng mà gồm số tiền bằng hoặc lớn hơn mức phương pháp của Thống đốcNgân hàng đơn vị nước theo từng thời kỳ.

- Lệnh chuyển khoản giá trị thấplà Lệnh chuyển tiền mà có số tiền dưới mức phương tiện của Thống đốc ngân hàng Nhànước.

- Bức điện: là hình thức thể hiệnnội dung của Lệnh giao dịch chuyển tiền hay thông báo về chuyển khoản điện tử cùng được truyềnqua mạng laptop giữa các Ngân hàng, gắng cho câu hỏi chuyển triệu chứng từ hoặc thôngbáo liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử.

- xác thực bức điện: là thủ tụcđã được chính sách trước giữa các Ngân sản phẩm nhằm xác định rằng Lệnh đưa tiềnhoặc thông báo đã được chuyển tới đúng ngân hàng B cùng thông tin không bị thay đổitrên con đường truyền.

- thực hiện Lệnh chuyển tiền: làquá trình thực hiện hoàn tất một Lệnh chuyển tiền từ bank A mang lại Ngân hàngB bao gồm việc thực hiện các bút toán của những Ngân sản phẩm có liên quan dến Lệnhchuyển tiền. - thời hạn thực hiện: gồm thời gian thực hiện quy định và thờigian tiến hành thực tế.

+ thời hạn thực hiện quy định:là thời hạn quy định theo chính sách cho việc triển khai một Lệnh chuyển tiền, bắtđầu từ khi bank A cảm nhận Lệnh chuyển tiền đến khi ngân hàng B thực hiệnxong Lệnh chuyển khoản qua ngân hàng đó.

+ thời gian thực hiện tại tế:là thời gian thực tế được sử dụng để thực hiện Lệnh chuyển tiền.

- gật đầu Lệnh đưa tiền: mộtLệnh chuyển tiền được coi là gật đầu đồng ý trong những trường phù hợp sau:

+ Khi bank nhận lệnh (trừNgân mặt hàng B) gật đầu đồng ý Lệnh chuyển tiền để thực hiện, chuyển tiếp hoặc vào phạmvi thời gian gật đầu quy định ngân hàng nhận lệnh không tra rà soát hoặc trả lạiNgân hàng gửi lệnh.

+ ngân hàng B đồng ý Lệnhchuyển tiền khi vẫn hạch toán vào tài khoản của người nhận lệnh hoặc sẽ thôngbáo cho những người nhận lệnh nhưng không đương nhiên một thông tin từ chối, hoặc trong phạmvi thời gian đồng ý quy định ngân hàng B ko thông báo từ chối hoặc trasoát lại bank gửi Lệnh đưa tiền.

Điều 3:Phạm vi chuyển khoản điện tử theo quy định này bao gồm: các chuyển tiền gồm vàchuyển chi phí Nợ bao gồm uỷ quyền bởi tiền đồng hoặc bằng ngoại tệ giữa các đơn vịtrong cùng một hệ thống Ngân hàng, Kho tệ bạc Nhà nước, hoặc giữa những hệ thốngngân hàng cùng Kho tệ bạc Nhà nước trong nước với nhau. Việc chuyển tiền bằng ngoạitệ phải thực hiện đúng những quy định về cai quản ngoại hối ở trong nhà nước và Ngânhàng công ty nước Việt Nam.

- các khoản giao dịch bù trừ điệntử, thanh toán với quốc tế qua mạng S.W.I.F.T, các vẻ ngoài thanh toán điệntử khác có quy định riêng, ko thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của quy định này.

Xem thêm: Viết 18: Ước Mơ Của Bạn Là Gì ? Bạn Đã Thực Hiện Được Nó Chưa

- riêng việc giao dịch chuyển tiền điện tửgiữa các đơn vị vào một hệ thống Ngân sản phẩm phải bảo vệ điều kiện với tiêu chuẩndo Tổng giám đốc, Giám đốc ngân hàng đó quy định.