Lúa Tiếng Anh Là Gì

  -  

rice, paddy, paddywhack là các bạn dạng dịch bậc nhất của "lúa" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Lúa đã làm được thu hoạch. ↔ The rice crop was harvested.


*

*

*
rice
*

*

Chưa mang đến lúc bóc những tín trang bị giả hiệu được ví như cỏ dại thoát ra khỏi những tín đồ vật chân chính được ví như lúa mì.

Bạn đang xem: Lúa tiếng anh là gì


The time had not yet come for the weedlike imitation Christians to be separated from the true Christian wheat.
Cái hàng rào ở kia để đảm bảo an toàn cho mi, vậy nhưng mi phá rào với mi đã ăn uống nhiều lúa mì mang lại nỗi mạng sống của mi vẫn lâm nguy.’
That fence was there khổng lồ protect you, yet you broke through it và you have eaten so much wheat that your life is in danger.’
Chúng ta có tầm khoảng 200, 000 một số loại lúa mì không giống nhau, cùng từ 2 mang lại 400, 000 giống như lúa khác nhau tuy nhiên đã mai một dần.
We have about 200, 000 different varieties of wheat, and we have about 2 khổng lồ 400, 000 different varieties of rice, but it"s being lost.
Ngày 18 mon 9 năm 1764, lô đất này đang được download về tay một vài cư dân địa phương, với mục đích xây dựng một nhà thờ Giáo hội Luther, ho mua căn nhà này tự tay gã George Fisher, người khai thác nên Middletown, với giá rẻ mạt là 7 shilling và 6 pence, cùng với một phù hợp đồng mướn đất hàng năm và phai trả bằng lúa mì.
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings và 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
19 “When you reap your harvest from your field and you have forgotten a sheaf in the field, vì not go back lớn get it.
Vài loại thuốc trừ sâu làm cho tăng con số axit amino với sucrose gồm trong phloem của cây lúa, và vì thế làm tăng độ sinh tồn của rầy nâu.
Some insecticides increase the amount of amino acids and sucrose available in the phloem of rice plants, & thereby increase BPH sursaboten.vnval.
Ý tưởng bự của tôi là trong khi họ nghĩ là bình thường khi giữ lại 1 bảo tàng nghệ thuật và thẩm mỹ hay vướng lại 1 dòng ghế trong trường đại học, bọn họ thực sự buộc phải nghĩ mang đến truyền lại lúa mì.
My big idea would be that while we think of it as commonplace to lớn endow an art museum or endow a chair at a university, we really ought khổng lồ be thinking about endowing wheat.
Họ cải cách và phát triển nền công nghiệp tại gia và triển khai các dự án công trình để kiến tạo bệnh saboten.vnện với dự trữ lúa thóc.
Ngoài ra, saboten.vnệt nam đang nhân rộng lớn saboten.vnệc áp dụng bể phân hủy khí sinh học tập (biogas) trong hoạt động chăn nuôi và liên tưởng saboten.vnệc áp dụng phân bón và hóa chất nông nghiệp hợp lý và phải chăng hơn trong nhóm nông dân trồng lúa ở quanh vùng Đồng bởi sông Cửu Long.
In addition, the country is scaling up the adoption of biogas digesters in livestock operations và promoting the use of more judicious fertilizer và agro-chemicals among rice farmers in the Mekong Delta region.
Thạch Thị Thanh, 41 tuổi, một nông người ở tỉnh Trà saboten.vnnh ở đồng bằng sông Cửu Long của saboten.vnệt Nam share rằng trước kia gia đình bà chỉ thu hoạch một vụ lúa từng năm vị thiếu khối hệ thống tưới tiêu với điện.
Thanh Thi Thach, 41, a farmer in Tra saboten.vnnh Prosaboten.vnnce in southern saboten.vnetnam remembers how her family only used khổng lồ harvest one crop per year. The lack of water for irrigation và electricity prevented them from growing more crops.

Xem thêm: Cách Để Tải Game Google Play Về Máy Tính, Laptop Đơn Giản, Dễ Dàng


“Mùa-màng bên dưới đất” ban đầu với câu hỏi thu nhóm những người còn sót lại trong số 144.000 “con-cái nước thiên-đàng”, tức “lúa mì” vào minh họa của Chúa Giê-su.
“The harvest of the earth” began with the gathering of the remaining ones of the 144,000 “sons of the kingdom,” “the wheat” of Jesus’ parable.
Those vessels strained the beer, preventing drinkers from swallowing husks of the barley from which it was brewed.
Tôi hoảng loạn khi nhận thấy rằng nó đã nạp năng lượng lúa mì được một dịp rồi bởi nó đã bị chương bụng cùng trông y như một trái bong bóng.
To my dismay, I realized that she had been eating wheat for quite some time because she was already bloated và looked much like a balloon.
Mặc mặc dù lúa phát triển tốt ở đk nước đứng, đa số các như thể lúa sẽ chết nếu chúng bị chìm trong hơn tía ngày.
Although rice grows well in standing water, most rice varieties will die if they"re submerged for more than three days.
Họ liên tiếp thử nghiệm với lúa hoang dã suốt trong những năm 1950 cùng là người trước tiên chính thức tu dưỡng cây trồng trước sẽ là loài hoang dã.
They continued to experiment with wild rice throughout the early 1950s & were the first to officially cultivate the presaboten.vnously wild crop.
Lệnh dưng bó lúa đầu mùa đến Đức Giê-hô-va trong thời điểm dịp lễ Bánh ko Men là bổn phận ban cho toàn cục dân sự.
The command lớn offer the firstfruits of the harvest lớn Jehovah during the Festival of Unfermented Cakes was given to lớn the entire nation.
Trong gắng kỷ XX, sản lượng lúa mì trái đất đã mở rộng khoảng 5 lần so với trước đó, nhưng cho đến khoảng năm 1995 phần nhiều con số này phản chiếu sự gia tăng về diện tích trồng trọt, cùng với sự ngày càng tăng ít hơn (khoảng 20%) về sản lượng/một đơn vị chức năng diện tích.
In the 20th century, global wheat output đầu ra expanded by about 5-fold, but until about 1955 most of this reflected increases in wheat crop area, with lesser (about 20%) increases in crop yields per unit area.
4 Khi vấn đáp các vướng mắc của đồ đệ về ý nghĩa của ví dụ về lúa mì và cỏ lùng, Chúa Giê-su giải thích: “Ruộng, là thế-gian”.

Xem thêm: Đế Quốc La Gì Thực Dân Là Gì ? (Cập Nhật 2023) Thực Dân Là Gì


4 “The field is the world,” Jesus explained in answer lớn his disciples’ queries about the meaning of the parable of the wheat and the weeds.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M