ANIME MOVIE GOTOUBUN NO HANAYOME

  -  

Tài khoản Twitter xác định của anime Nhà Có Năm Nàng Dâu 2022 – The Quintessential Quintuplets (Gotōbun no Hanayome).

Tài khoản cũng đã bật mí vào thiết bị 3 (27/10) rằng anime phần tiếp sau của Eiga Gotōbun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets the Movie) đã giới thiệu vào đầu mùa hè năm 2022.

Nội dung xác định cũng sẽ được đăng: