Not really nghĩa là gì

  -  

1. Cách áp dụng Very

Dùng Very với tính tự, quá khứ phân từ giữ lại vai trò là tính từ với trạng từ bỏ. Very trong trường hợp này tức thị “rất”.Quý Khách đang xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased khổng lồ get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

Quý Khách đang xem: Not really nghĩa là gì

Nhưng chú ý phương pháp cần sử dụng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được sử dụng cùng với quá khứ phân từ bỏ gồm nghĩa tiêu cực. Tgiỏi vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn từ trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very nhằm nhấn mạnh vấn đề tính từ bỏ ở thể đối chiếu duy nhất hoặc trước own. Không sử dụng Very trước so sánh độc nhất có most. Trong trường phù hợp này, ta nuốm bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestchất lượng.Be there by sixat the very lathử nghiệm.At last he had hisvery owncar(=trực thuộc về riêng anh ấy chđọng chưa hẳn ở trong về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu rộng của tính từ bỏ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng cùng với tính tự với trạng trường đoản cú vốn đã bao gồm nghĩa “rất kỳ”. Tgiỏi vào kia, rất có thể sử dụng một trạng trường đoản cú cấp độ nhỏng absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với các tính trường đoản cú mang nghĩa tuyệt đối nhỏng dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không sử dụng với đụng từ bỏ. Thay vào kia, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Xem thêm: Mật Heo Có Tác Dụng Gì - Mẹo Chữa Viêm Đại Tràng Bằng Mật Lợn

Lưu ý cấu tạo the very same

Ví dụ:


*

2. Cách áp dụng Really

Dùng Really nhằm nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vày you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt và uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì nhiều người đang nói hoặc một chủ kiến các bạn chỉ dẫn.

Ví dụ:

I want to help, I really vì chưng.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love sầu this time.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh vấn đề tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu đậy định, để giảm cường độ điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know tức là các bạn không cứng cáp về điều nào đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề chúng ta không còn tuyệt biết.

Dùng Really vào câu hỏi và câu tủ định Khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Mão Nam Nữ Sinh Năm 1999 Thuộc Cung Gì ? Tuổi Kỷ Mão 1999 Mệnh Gì

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe sầu that?I don"t really need to lớn go, do I?

Ví dụ:

We"re going to lớn nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ chúng ta thất vọng về Việc nhưng ai đó đã làm.