Obligation nghĩa là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
obligation
*
obligation<,ɔbli"gei∫n>danh trường đoản cú nghĩa vụ, nghĩa vụ rights & obligations of the seller quyền và nghĩa vụ của bên chào bán the obligations of conscience những trách nhiệm của lương trung ương obligations imposed by parenthood những nhiệm vụ do địa vị cha mẹ đặt ra to lớn fulfill an obligation thực hiện một nhiệm vụ to repay an obligation trả ơn (đáp lại lòng yêu mến khách mà mình đã nhận được) khổng lồ place/put somebody under an obligation khổng lồ somebody khiến cho ai cần chịu ơn ai their hearty advice placed me under an obligation to them lời khuyên chân tình của mình đã khiến cho tôi yêu cầu mang ơn họ to be under an obligation lớn somebody chịu đựng ơn ai I"m under an obligation khổng lồ her because she herself taught me Chinese tôi biết ơn bà ta vì thiết yếu bà ta sẽ dạy giờ đồng hồ Hoa mang đến tôi to be under an obligation to bởi something có nhiệm vụ phải có tác dụng điều gì khổng lồ be under no obligation to bởi something không có nghĩa vụ bắt buộc làm điều gì lớn place/put somebody under an obligation to vì chưng something; to lớn place/put somebody under no obligation to do something cần ai có tác dụng điều gì; không phải ai làm cho điều gì damaging other people"s property puts you under an obligation lớn pay damages tạo thiệt sợ hãi cho gia sản người khác thì nên bồi hay trách nhiệm
*
/,ɔbli"geiʃn/ danh từ nghĩa vụ, mệnh lệnh ơn; sự sở hữu ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn to lớn be under an obligation chịu đựng ơn to lớn repay an obligation trả ơn (pháp lý) giao ước
*