Only When Là Gì

  -  

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một phần kỹ năng ngữ pháp thường chạm chán trong những đề thi giờ anh. Ở các bài trường đoản cú luận thì các bạn sẽ gặp gỡ nội dung bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường xuất hiện thêm vào phần sửa lỗi không đúng hoặc lựa chọn đáp án đúng.

Bạn đang xem: Only when là gì

⇒ Vì vậy khôn xiết quan trọng cùng quan trọng các bạn nên nắm rõ với ghi lưu giữ để áp dụng.

*

Cách viết lại câu với Not until

➥ Công thức: S + V (chia nghỉ ngơi dạng che định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (phân tách theo rượu cồn từ làm việc chủ ngữ)

Ví dụ:

She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.

He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekend that he visited me.

Cấu trúc Only when

Xét về phương diện ngữ nghĩa, cả only when cùng not until đều có nét tương đồng cùng có thể sửa chữa thay thế lẫn nhau. Vì vậy ta cũng có thể dùng only when sửa chữa đến not until.

Only when tức là “ chỉ mang đến khi…”, đùng dể nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra vấn đề hành động.

➥ Công thức: Only when + S + V(s/es) + trợ đụng từ bỏ + S + V (ngulặng thể)

Chụ ý: Ở mệnh đề thứ nhất, Tức là mệnh đề chứa Only when, theo sau Only when chỉ rất có thể là một mệnh đề, chứ đọng quan trọng là từ tuyệt các từ bỏ chỉ thời gian nlỗi đối với Not until.

Ví dụ:

She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→ It was not until he needed some money that he visited me.

I didn’t go swimming until the rain stopped.

Xem thêm: Top Game Bắn Máy Bay Hay Trên Pc Và Mobile, Game Ban May Bay

→ Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming.

các bài luyện tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until khôn cùng đặc biệt trong những khi học tiếng anh bạn bắt buộc cố gắng được. Vì vậy hãy rèn luyện với kết thúc thiệt nhiều bài xích tập bao gồm tương quan nhằm hiểu rõ cùng ghi ghi nhớ. Vuihoctienghen.vn đã cung ứng cho tới các bạn các bài bác tập quan trọng để bạn luyện tập nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1.It was not until midnight ______________baông chồng trang chính.

A.did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. built C. had built D. was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. teaching C. khổng lồ teach D. taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. were C. was not D. were not

5.It was not until I ______________ lớn new school that my mother bought me a new xe đạp.

A.go B. went C. am going D. will go

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. last week C. week D. the week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. at C. until D. by

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave sầu B. leaves C. leaving D. left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write to hyên until she received a letter from hyên.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive sầu until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have sầu lớn wear uniform until I go to lớn school.

Xem thêm: Đồng Tháp Có Gì Chơi Gì Ở Đồng Tháp Có Gì Vui, Đồng Tháp Có Gì Chơi

=> It is not until ________________________________________________

Với phần lớn kỹ năng và kiến thức với bài bác tập saboten.vn cung ứng trên đây, hy vọng những bạn sẽ học giờ anh thiệt tốt cùng đạt điểm trên cao trong các bài thi giờ đồng hồ anh.