POINT OF VIEW LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự saboten.vn.

Bạn đang xem: Point of view là gì

Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.

Xem thêm: Pantheon Mùa 11: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Pantheon Lol Mới Nhất


We use the expression from x’s point of view to talk about a way of considering something and/or how it affects someone or something: …
Point of view is also the voice in which a story is told & its relationship khổng lồ the events in the story.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lib Là Gì, Nghĩa Của Từ Lib, Nghĩa Của Từ Lib


In a painting or photograph, the point of view is the place where the artist chooses lớn stand & what this tells you about the subject.
*

the authority given lớn an elected group of people, such as a government, to perkhung an action or govern a country

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saboten.vn English saboten.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語