Quarrel đi với giới từ gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
quarrel
*
quarrel<"kwɔrəl>danh trường đoản cú (quarrel with somebody about / over something) sự cãi nhau; sự tranh chấp to lớn pick a quarrel with somebody gây chuyện gượng nhẹ nhau cùng với ai I"d a quarrel with my flatmate about who should bởi vì the housework tôi đã bao biện nhau với thằng bạn cùng phòng tôi về chuyện ai sẽ lo lau chùi và vệ sinh trong bên (quarrel with / against somebody / something) cớ nhằm phàn nàn, cớ để rầy rà; đổ lỗi khổng lồ have no quarrel against/with somebody không tồn tại gì đề xuất phàn nàn về ai to lớn fasten quarrel upon somebody coi fasten lớn find quarrel in a straw xuất xắc bẻ hoẹ, hay bươi bèo ra bọ lớn take up a quarrel for somebody đứng ra bênh ai trong một cuộc bao biện nhaunội hễ từ (to quarrel with somebody about / over something) bào chữa nhau she quarrelled with her brother about/over the terms of their father"s will cô ta gượng nhẹ nhau cùng với anh bản thân về các luật pháp trong di chúc của cha stop quarrelling, children ! những con đừng cãi nhau nữa! (to quarrel with something) chê bai; phàn nàn khổng lồ quarrel with a statement, an account, an estimate không đồng ý với một lời tuyên bố, bạn dạng kê khai, sự đánh giá you can"t quarrel with the court"s decision - it"s very fair anh cấp thiết phàn nàn về đưa ra quyết định của toà được - nó rất vô tư a bad workman quarrels with his tools (tục ngữ) vụng múa chê khu đất lệch to lớn quarrel with one"s bread & butter quăng quật nghề sẽ nuôi sống mình; đi trái lại với quyền hạn của chủ yếu mình
*
/"kwɔrəl/ danh tự sự câi nhau; sự khiến chuyện, sự sinh sự; côn trùng tranh chấp lớn pick (seek) a quarrel with somebody gây chuyện ôm đồm nhau với ai mọt bất hoà cớ nhằm phàn nàn, cớ nhằm rầy rà soát to have no quarrel against (with) somebody không tồn tại gì đáng phàn nàn về ai !to espouse somebody"s quarrel !to fight somebody"s quarrel for him đứng ra bênh vực fan nào !to fasten quarrel upon somwbody (xem) fasten !to fight in a good quarrel tranh đấu cho lẽ phải, tranh đấu cho chính nghĩa !to find quarrel in a straw tuyệt bẻ hoẹ, hay bươi bèo ra bọ !to hóa trang a quarrel giải hoà, hoà giải một côn trùng bất hoà nội đụng từ ôm đồm nhau to quarrel with somebody about (for) something câi nhau với ai về sự việc gì bất hoà, giận nhau ( with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn !a bad workman quarrel with his tools (tục ngữ) lề mề múa chê khu đất lệch !to quarrel with one"s brerad and butter vứt nghề vẫn nuôi sống mình; đi trái lại với quyền lợi của bản thân
*