RÈN LUYỆN LÀ GÌ

  -  

1. Một số định nghĩa liên quan

Nghiệp vụ: Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt 1992: Được hiểu là nghề chuyên môn, công việc chuyên môn của một nghề. <2, tr.20>.*


Sư phạm: Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt 1992: Là khoa học về giảng dạy và giáo dục trong nhà trường. <2, tr.34>.

Bạn đang xem: Rèn luyện là gì

Đây là khuôn phép của nghề dạy học, nói đến sư phạm là nói đến giáo viên, học sinh và nhà trường, là những hoạt động đặc thù của một nghề đào tạo và giáo dục con người, là những yêu cầu, những quy định, quy tắc, chuẩn mực về công việc giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.


*

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài trên phần mềm SPSS, Eview? Bạn cần đến dịch vụ nhan chay spss để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?


Khi gặp khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS,Eview hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

* Nghiệp vụ sư phạm:Nghiệp vụ sư phạm là công việc chuyên môn của nghề dạy học. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, NVSP là khoa học về công việc chuyên môn của nghề dạy học. <11, tr.2>

Nghiệp vụ sư phạm không chỉ là một hệ thống kỹ năng mà bao gồm cả hệ thống tri thức và các phẩm chất nghề nghiệp mà một giáo viên cần phải có.

Như vậy, nghề dạy học trong tương lai của sinh viên ở các trường sư phạm chỉ được hình thành khi sinh viên được cung cấp đầy đủ hệ thống kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn cần thiết, được chú trọng rèn luyện các kỹ năng cơ bản, năng lực thực hiện công tác chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp.

Vì vậy, các trường Sư phạm nói chung và các trường Đại học Sư phạm nói riêng coi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo giáo viên.Nghiệp vụ sư phạm là sự thể hiện trình độ chuyên môn và tay nghề của người giáo viên trong hoạt động thực tiễn giáo dục theo yêu cầu của từng cấp học.

Xem thêm: Cortizone - ThuốC 10 Là ThuốC Gì


2. Các khái niệm về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

* Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Theo Từ điển tiếng Việt: Rèn luyện là tập cho quen hoặc Rèn luyện là dạy và tập cho nhiều để thành thông thạo. <17, tr. 655>

Rèn luyện là luyện tập thường xuyên qua thực tế để thuần thục, vững vàng hơn. <2, tr. 1402>

Vậy, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là tập làm công việc chuyên môn của nghề dạy học hay nói cách khác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là luyện tập thường xuyên qua thực tế để thuần thục công việc chuyên môn của nghề dạy học.

Quá trình đào tạo giáo viên trong nhà trường Sư phạm bao gồm 2 hoạt động cùng tồn tại và có quan hệ mật thiết với nhau, đó là học tập kiến thức chuyên môn và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Học tập kiến thức chuyên môn là quá trình sinh viên tiếp thu hệ thống kiến thức về các môn khoa học cơ bản và các môn chuyên ngành làm cơ sở cho việc rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình học tập.


Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là quá trình giúp sinh viên thực hành một cách có hệ thống những kỹ năng sư phạm trên cơ sở củng cố, mở rộng, đào sâu những tri thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp.

Xem thêm: Game Người Sói Hành Động - Tính Năng Mới Trong Ios 14

* Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một hoạt động quan trọng nhằm hình thành tay nghề cho sinh viên ở các trường sư phạm, gắn việc học tập kiến thức cơ bản với rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.