SPACE NGHĨA LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Space nghĩa là gì

*
*
*

spaces
*

space ko gian; khoảng chừng thời gian; chỗ action s. không khí tác dụng adjoint s. không khí liên hợp adjunct s. không khí phú hợp affine s. không khí afin affinely connected s. không khí liên thông afin base s. không khí cơ sở biafine s. không gian tuy nhiên afin bundle s. không gian phân thớ Cartesian s. không gian Ơclit centred affin s. không gian afin tất cả tâm classifying s. không khí phân loại compact s. không khí compac complete s. không gian đủ completely regular s. (đánh pô) không khí trọn vẹn chính quy configuration s. không gian cấu hình conjugate s. (đại số) không khí liên hợp contractible s. không khí co rút ít được control s. không khí điều khiển covex s. không gian lồi comix s. không gian các lớp covering s. không khí phủ curved s. không gian cong deal s. (điều khiển và tinh chỉnh học) vùng chết, vùng ko bắt decision s. (thống kê) không gian những quyết định decomposition s. (sơn pô) không khí phân hoạch discrete s. không gian rời rạc dual vector s. không khí vectơ đối ngẫu elliptic s. không khí eliptic fibre s. không khí phân thớ finite s. không khí hữu hạn finite dimensional s. không gian hữu hạn chiều flat s. không khí dẹt four dimensional s. không gian bốn chiều generalized s. (đánh pô) không khí suy rộng homeomorphic s.s không gian đồng phôi homogeneous s. (hình học) không khí thuần nhất hyperbolic s. không gian hypebolic isometric s. không khí đẳng cự lacunar(y) s. miền gồm lỗ hổng lens s. (đánh pô) không gian thấu kính linear s. không gian tuyền tính locally convex s. (giải tích) không gian lồi địa phương loop s. (sơn pô) không gian các nút measurable s. không khí đo được measure s. không gian gồm độ đo metric s. không khí mêtric modular s. không gian môđula neighbourhood s. không gian lân cận non-modular s. (hình học) không gian ko môđula normed s. (giải tích) không gian định chuẩn null s. one-dimensional s. không gian một chiều parabolic s. không gian parabolic paracompact s. không gian paracompact perpendicular s. không gian trực giao phase s. không khí pha policy s. trchi. không khí những chiến lược hàng hóa s. không khí tích projective sầu s. (hình học) không gian xạ ảnh proximity s. không gian lạm cận pseudo-Euclidian s. không khí giả Oclit pseudospherical s. không gian giả cầu quintuple s. không khí năm chiều quotient s. không gian thương rational s. không khí hữu tỷ ray s. (đại số) không khí những tia real s. không gian thực reflexive sầu s. không gian làm phản xạ regular s. không khí chủ yếu quy representation s. không khí biểu diễn ring-like s. (tô pô) không gian tương đương vành sample s. không khí mẫu separable s. không khí seperated s. không gian tách bóc, không khí Hauxđooc sequence s. không gian các dãy signal s. không gian các tín hiệu simply connected s.s các không khí đối chọi liên skew-metric s. (hình học) không khí với mêtric lệch spherical s. không gian cầu state s. không gian trạng thái structure s. of a ring không gian cấu tạo của một vành subprojective sầu s. không khí xạ hình ảnh dưới symplectic s. không gian 1-1 hình totally imbedded s. không gian bị nhúng trả toàn three-dimensional s. không gian cha chiều topological s. không gian tôpô topologically complete s. không gian đầy đủ tôpô total s. of fibration không gibình an phần của phân thớ two-dimensional s. không khí nhị chiều uniform s. không gian đều unitary s. không khí unita vector s. (giải tích) không gian vectơ, không gian đường tính

*

*Xem thêm: Những Điều Cần Làm Sau Khi Cài Win 10 Nên Biết, 5 Việc Cần Làm Ngay Sau Khi Cài Win 10

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

spaces

Từ điển WordNet


n.

an empty area (usually bounded in some way between things)

the architect left space in front of the building

they stopped at an open space in the jungle

the space between his teeth

an area reserved for some particular purpose

the laboratory"s floor space

one of the areas between or below or above the lines of a musical staff

the spaces are the notes F-A-C-E

v.

place at intervals

Space the interviews so that you have some time between the different candidates
Xem thêm: Pubgvn: Battlegrounds Vietnam Version, Room Discord Pubg Vietnam

English Synonym và Antonym Dictionary

spaces|spaced|spacingsyn.: area dimension expanse extent measureant.: time