TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Tài khoản đối ứng là gì? (tiếng Anh: Contra account) là dạng tài khoản được ghi nhận trong sổ cái chung để làm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của một thông tin tài khoản khác có liên quan khi hai tài khoản này được nối với nhau.

Bạn đang xem: Tài khoản đối ứng tiếng anh là gì

Tài khoản đối ứng (hay thông tin tài khoản điều chỉnh) là:dạng tài khoản được ghi nhận trong sổ cái tầm thường để làm giảm giá trị của một tài khoản khác có tương quan khi hai thông tin tài khoản này được nối cùng với nhau. Số dư trong tài khoản đối ứng sẽ ngược lại với số dư bên tài khoản liên kết. Nếu bên nợ ghi dìm số dư của tài khoản link thì tài khoản đối ứng sẽ được ghi dìm vào bên có.

Hiểu rõ rộng về tài khoản đối ứng

Tài khoản đối ứng được ghi thừa nhận trong cùng phiên bản báo cáo tài chủ yếu với tài khoản liên kết. Ví dụ, tài khoản đối ứng của khoản nên thu là một tài khoản gia sản đối ứng (contra asset). Dạng thông tin tài khoản này còn có tên gọi là tài khoản dự phòng phải thu khó khăn đòi hay dự phòng nợ xấu.

Số dư vào tài khoản dự phòng nợ đề nghị thu khó khăn đòi biểu thị số tiền có công dụng không thu hồi được trong khoản cần thu. Nó được ghi dấn trong phần gia sản của bản cân đối kế toán tài chính ngay bên dưới khoản đề xuất thu. Quý hiếm ròng dành được từ hai số lượng này cũng hay được ghi nhận ở cái thứ ba.

Việc kế toán tài chính viên ghi nhận tài khoản đối ứng thay vì giảm trực tiếp quý giá của thông tin tài khoản gốc nhằm mục đích giúp cho report kế toán được rõ ràng. Còn nếu không sử dụng thông tin tài khoản đối ứng, thì việc xác minh mức giá ban sơ sẽ rất khó khăn, tạo nên việc kê khai thuế trở nên trắc trở và tốn thời gian. Bằng cách giữ nguyên khoản tiền thuở đầu của tài khoản gốc với giảm con số của một thông tin tài khoản khác thì tin tức tài chủ yếu sẽ cụ thể và dễ báo cáo hơn.

Ví dụ, trường hợp một trang thiết bị thiết bị được mua với mức giá 10000$ thì con số 10000$ đó sẽ được giữ lại bên trên sổ cái bình thường còn khấu hao của sản phẩm móc thiết bị này thì được ghi nhận ở một tài khoản khác.

Xem thêm: Nguyên Tắc Giá Gốc Là Gì ? Nguyên Tắc Giá Gốc (Cost Principle) Là Gì

*

Đặc điểm của thông tin tài khoản đối ứng

Trong thứ nhất ghi dìm một thông tin tài khoản đối ứng, phần bù là một trong những chi phí. Ví dụ, khoản tăng vào tài khoản dự phòng phải thu nặng nề đòi cũng được ghi thừa nhận ở bên nợ nhằm tăng ngân sách nợ xấu.

Khi kế toán tài sản, sự chênh lệch giữa số dư của tài khoản bên phần gia tài và số dư bên tài khoản đối ứng được gọi là cực hiếm sổ sách.

Có hai phương thức chính để xác minh số liệu ghi nhận vào tài khoản đối ứng. Phương pháp kế toán dự phòng sẽ cho phép ty tự ước tính khoản thích hợp để ghi dìm vào tài khoản đối ứng. Phương pháp phần trăm theo lợi nhuận thì mang định trước rằng công ty sẽ không thu được một tỉ lệ thành phần tiền độc nhất vô nhị định trong những hàng hóa và dịch vụ thương mại đã phân phối ra. Cả hai cách thức đều dẫn dến việc kiểm soát và điều chỉnh giá trị sổ sách.

Các quan hệ nam nữ đối ứng tài khoảnĐối ứng thông tin tài khoản có 4 các loại đối ứng tài khoản bao gồm:

Tài sản tăng – tài sản giảm: Tăng gia tài này, giảm gia tài khác tương ứng, loại nhiệm vụ này xảy ra chỉ tác động trong nội cỗ tài sản, chỉ làm chuyển đổi khi kết cấu cảu tài sản không bị thay đổi, toàn bô tài sản.

Nguồn vốn tăng – nguồn chi phí giảm: Tăng nguồn ngân sách này và giảm tương ứng đối với nguồn vốn khác. Nghiệp vụ này xẩy ra làm thay đổi kết cấu nguồn chi phí mà không làm đổi khác tổng số mối cung cấp vốn. Về độ thăng bằng của đẳng thức kế toán cơ bản không cầm đổi. Mẫu bảng bằng vận kế toán đã là công cụ cung cấp hiệu quả cho chính mình trong các bước này

Tài sản tăng – nguồn vốn tăng: Loại nghiệp vụ này có tác dụng tăng quy mô nguồn vốn, gia tài đều tăng lên một lượng như nhau. Về tính cân bởi về lượng giữa nguồn ngân sách và gia sản không bị hình ảnh hưởng.

Xem thêm: Chơi Thử Game Nhập Vai Tam Sinh Tam Thế H5 Game Nhập Vai Tiên Hiệp Đa Nền Tảng

Tài sản giảm – nguồn ngân sách giảm: Loại nghiệp vụ này sẽ làm giảm nguy cơ nguồn vốn, tài sản và nguồn chi phí sẽ đều bớt cùng lượng như nhau, tuy vậy tổng số gia tài và nguồn vốn vẫn ở tại mức cân bằng.