Tấm Gương Tiếng Anh Là Gì

  -  
Cái đẹp là một khái niệm dựa hoàn toàn vào ấn tượng thời thơ ấu, ảnh hưởng ngoại cảnh và người làm gương.

Bạn đang xem: Tấm gương tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Tấm gương tiếng anh là gì

Lẽ ra tôi phải là người làm gương cho các anh chị đồng đạo trong công việc truyền giáo, nhưng chính họ lại giúp đỡ tôi.Instead of being the one who was web5_setting an example for others in the ministry, I felt that I was the one being held by the hand.11 Trong suốt lịch sử Y-sơ-ra-ên có nhiều người làm gương tốt trong việc giữ theo Luật pháp, kể cả việc trả các thuế (II Sử-ký 31:2-16).11 During the course of Israel’s history, some were exemplary in trying to keep the Law, including the paying of tithes.

Xem thêm: Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Khỉ Đẹp Nhất Cho Người Tuổi Thân

Người làm gương trong việc đặt những lợi ích về thiêng liêng lên hàng đầu để mình và vợ mình có thể “được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:17-19).

Xem thêm: Echo Of Soul Chính Thức Thử Nghiệm Tại Thị Trường Châu Âu Và Bắc Mỹ

He sets an example in putting the primary emphasis on spiritual interests, in order that both he and his wife may “get a firm hold on the real life.”Một người ái mộ thể thao phàn nàn: “Thật là thất vọng não nề khi đặt tin tưởng nơi một người làm gương mẫu nay thấy người đó trở nên bại hoại”.“It’s terribly disappointing,” bemoaned a sports fan, “to have faith in someone as a role model and have them turn out to be tainted.”+ 20 Đối với những người bước đi trong tội lỗi,+ hãy khiển trách họ+ trước mặt mọi người, để làm gương cảnh báo cho những người khác.Cha ông là một mục sư Công lý Giáo hội, bác (chú) ông, Albert Hawke, là thủ hiến Tây Úc thuộc Đảng Lao động từ năm 1953 và 1959 và là một người bạn thân của vị thủ tướng thuộc Đảng Lao động John Curtin, người làm gương cho Bob Hawke.His uncle, Albert, was the Labor Premier of Western Australia betwesaboten.vn 1953 and 1959, and was also a close frisaboten.vnd of Prime Minister John Curtin, who was in many ways Bob Hawke"s role model.17 Hơn nữa, thiên sứ của Đức Giê-hô-va có thể lèo lái sự việc để loại khỏi dân Ngài bất cứ người nào làm gương xấu, khiến người khác sa vào tội lỗi.17 In addition, Jehovah’s angels can maneuver matters so that any who cause others to stumble are removed from among Jehovah’s people.Khi đấu tranh chống sự bất toàn của mình, chúng ta có những tấm gương đầy khích lệ, không chỉ gương của Phao-lô mà còn của những người làm gương cho ông—Giô-sép, Môi-se, Đa-ni-ên, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô và nhiều người khác.As we war against our imperfections, what saboten.vncouraging examples we have, not just in Paul, but also in those who served as examples to him —Joseph, Moses, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, and many others.Các anh em có thể làm điều mà những người này đã làm cho tôi bằng cách làm gương cho người khác để noi theo.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *