Thích Quán Cửu Âm Chân Kinh

  -  
fan chơi trong số máy nhà lúc gặp mặt kỳ ngộ, có chức năng nhận được nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ "Phệ Ma Tán" "Khiếu Hoa Kê" "Nữ Nhi Hồng".

Bạn đang xem: Thích quán cửu âm chân kinh


*

*

*

Đồng thời sever mở trò chơi bé dại "Mọi fan đến náo nhiệt" vào thời gian bất kỳ ở cực Lạc ly và tô Châu, người chơi Danh Tuấn Giang hồ nước thông qua xong trò chơi nhỏ tuổi này cũng có thể có tỉ lệ nhận ra cổ phổ nguyên vật liệu của kỳ ngộ.

2. Dựa vào diễn tả trên nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ, tìm rứa Ngoại Cao Nhân khớp ứng ở những địa điểm.

3. fan chơi mua 10 nguyên liệu rất có thể vào phiên bản đồ phân nhóm.

4. sau khi vào phiên bản đồ phân nhóm, cần truyện trò với núm Ngoại Cao Nhân trước, tốn 10 nguyên liệu, gồm quan hệ giỏi với chũm Ngoại Cao Nhân nhận được nhìn nhận trọng.

5. Khi được coi trọng, rất có thể nhận trách nhiệm tham ngộ của các chiêu thức khả năng ở chỗ cố kỉnh Ngoại Cao Nhân (mỗi lần tối đa đồng thời có tác dụng 1 loại nhiệm vụ này).

6. căn cứ vào yêu mong nhiệm vụ, sử dụng chiêu thức trong khu vực quy định, sử dụng chiêu trò tương ứng tất cả tỉ lệ nhất định giúp kết thúc tiến độ nhiệm vụ:

a) Nếu sau khi sử dụng chiêu bài tương ứng, không chấm dứt tiến độ nhiệm vụ, kết quả "coi trọng" mất đi, cần liên tiếp trả 10 vật liệu nhận quan tâm của cầm Ngoại Cao Nhân

b) lúc không có kết quả "coi trọng", sử dụng chiêu trò vô hiệu.

7. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể nhận phương pháp Tâm Đắc tương ứng. Chiêu thức Tâm Đắc hoàn toàn có thể xem trước đụng tác chiêu thức, nhưng thiết yếu học để nhấn chiêu thức.

Nhận chiêu trò Tâm Đắc, 10 Cổ Phổ Tàn Quyển tương ứng, và 100 nguyên vật liệu hợp thành Cổ Phổ, thì rất có thể đổi tầng 7-8 của chiêu bài tương ứng tại phần Thế nước ngoài Cao Nhân.

Xem thêm:

Nhắc nhở:

1.Hạn chế số lượng Cổ Phổ-II ở đoạn Thế Ngoại Cao Nhân.

2.Mỗi trách nhiệm tham ngộ hoàn toàn có thể tiến hành lặp lại, chu kỳ là 14 ngày (Phòng tín đồ chơi sau khoản thời gian làm mất chổ chính giữa Đắc cần yếu nhận lại).

3.Tâm Đắc nhận được của nhiệm vụ và phân trang chiêu bài đều khóa.

4. Số lượng Cổ Phổ tầng 7 và tầng 8 hạn chế số lần đổi. Bây giờ mỗi server chỉ cho phép đổi được 3 quyển mỗi chiêu thức ở mỗi nhiều loại cổ phổ. Tức là toàn một sever chỉ gồm 3 người có thể đổi Cổ Phổ tầng 7 - 8

Võ học giang hồ

Sau 4 ngày mở đồ vật chủ, giới hạn lớn số 1 của chiêu thức cải tiến vượt bậc đến tầng 8 (Thiên Ma tầm nã Hồn Đao cải tiến vượt bậc đến tầng 9), rất có thể thông qua dò xét cấm địa rớt nhận được.

Cấm địa

Độ khó

Võ học tập rớt

Mộ Sắc bỏ ra Thôn

Tu La

Thiên Ma truy Hồn Đao

Tàn Dương kiếm Pháp

Thanh Vân Bảo

Tu La

Đoạn Tình Thất giỏi

Thanh Vân Chưởng Pháp

Khổng Tước đánh Trang

Tu La

Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng

Điêu Linh

Long Môn khách hàng Sạn

Tu La

Phong Ma Trượng Pháp

Lưu Sa

Nhạn Môn Quan

Thủ Quân

Kinh Hồng Đao Pháp

Tuyết Trai tìm Pháp

Võ học Giang Hồ

Giới hạn lớn nhất của chiêu thức nâng tầm đến tầng 8.

Cửu Cung tìm Pháp chưa mở tầng 4 - 6

người chơi hoàn toàn có thể thông qua tích trữ 10 "Giang hồ nước Tình Báo-2" đổi 1 phương pháp trung cấp (tầng 7-8) của một quyển Võ học tập Giang Hồ.

Cách dìm Giang hồ Tình Báo

NPC đổi

Võ học hoàn toàn có thể đổi

Thông qua Thích tiệm rớt thừa nhận được

Giang hồ nước Lang Trung

Câu Hồn Thất Đoạt-III

Viêm Dương Đao Pháp-III

Giáng Long Thập bát Chưởng-III

Cầu Bại Côn Pháp-III

Thiết Đầu Công-III

Nghê thường Động-III

Phong Lôi mặt hàng Ma Trượng-III

Mặc Tử tìm Pháp-III

Uyên Ương song Đao-III

Võ học Phu Thê

Giới hạn lớn nhất của chiêu thức bứt phá đến tầng 6, sau khoản thời gian phu thê đáp ứng yêu ước độ hợp tác ký kết nhất định, thì có thể tiếp tục trọng trách và nhấn nhiệm vụ ở phần NPC.

Võ học rất có thể đổi

Mi Lai Nhãn Khứ kiếm Pháp

Giới hạn chiêu trò của hồ hết võ học dưới vẫn lần lượt mở trong quá trình sau:

Đường Lang Quyền, Ma trọng tâm Liên trả Thủ, Đoạt Phách Câu trung ương Thích, Dã ước Quyền, giữ Vân kiếm Pháp, La Hán Quyền.

Võ học tập Trấn Phái

chiêu bài giới hạn cao nhất cải tiến vượt bậc đến 6 tầng, có thể thông qua trinh thám các cấm địa trường phái (mức độ khó), rớt trang bị phẩm trọng trách tương ứng, thay đổi trang sách tầng 5 với tầng 6.

Cấm địa môn phái (mức độ khó) phải ngừng Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới hoàn toàn có thể vào.

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Long Trảo Thủ

Võ Đang

Thái rất Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thái cực Quyền

Nga Mi

Thị bạn nữ Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên

(Nga ngươi 493,160)

Ngọc cô gái Kiếm Pháp

Cái Bang

Chén Ngọc lưu lại Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Đả Cẩu Bổng Pháp

Đường Môn

Đường từ Kim bài

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Diêm vương Thiếp

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác vương Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Ngọc Tiêu tìm Pháp

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Huyết liền kề Đao Pháp

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết túng Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc ly 162,-2)

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Võ học Môn Phái

chiêu trò giới hạn cao nhất cải tiến vượt bậc đến 9 tầng (ngoài chiêu bài đặc thù cá biệt), có thể thông qua trinh thám các cấm địa môn phái ( tế bào thức khó), rớt vật phẩm trách nhiệm tương ứng, đổi trang sách tầng 8 và tầng 9.

Cấm địa môn phái (mức độ khó)phải dứt Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới hoàn toàn có thể vào.

Xem thêm: Tải Thời Loạn Mobile - Tải Thời Loạn Zingplay

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Thái Tổ Trưởng Quyền

Vi Đà Côn Pháp

Đạt Ma Côn Pháp

Võ Đang

Thái cực Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thanh Phong kiếm Pháp

Thái cực Kiếm

Lưỡng Nghi kiếm Pháp

Nga Mi

Thị bạn nữ Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên

(Nga mi 493,160)

Vân Hà Thích

Kim Đỉnh Miên Chưởng

Ly Biệt Thích

Cái Bang

Chén Ngọc lưu giữ Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Linh Xà Bổng Pháp

Liên Hoa Chưởng

Khốc Tang Bổng Pháp

Đường Môn

Đường từ bỏ Kim bài bác

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Mê Hồn Tiêu

Phân quang quẻ Tróc Ảnh Thích

Kim Xà Thích

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác vương vãi Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Vô Nhai kiếm Pháp

Tiêu Dao Thoái Pháp

Lạc Anh Phi Hoa Kiếm

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Thất Hồn Đao Pháp

Ưng Trảo Quyền

Truy Hồn Trảo

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết bí Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc cốc 162,-2)

Truy Phong Đao

Thiên hay Địa diệt Thích

Hủ Cốt Chưởng

Nội Công Giang Hồ

Mở tầng 64 khí công Giang Hồ
Huyết Đao Kinh
Băng tâm Quyết
Độc Thềm Công
Hỗn Nguyên Công
Nghịch Thiên Tà Công
Vô Vọng Thần Công
Tử Hà Công
Tàn Dương Công Quyết
Ngũ Hành trọng điểm Pháp

Nội Công Chí Bảo

Nội công chí bảo giang hồ vẫn giữ nguyên ở phiên bản hiện tại. Quỳ Hoa Bảo Điển ko mở tầng 49. Hiện tại tất cả các sản phẩm chủ các nước phần đa như vậy.