Toán văn sử là khối gì

  -  
*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển chọn Ngành DHS tuyển sinch
1A00Tân oán, Lý, Hóa Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán thù giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống thông tin Vật lý tiên tiến và phát triển Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán thù, Lý. Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Tân oán huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh Hệ thống thông tin Vật lý tiên tiến và phát triển Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Toán thù, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học đào tạo và huấn luyện bởi tiếng Anh Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinch học tập đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Tâm lý học giáo dục
5B02Tân oán, Sinh, Địa Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinch học tập đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh
6B04Toán thù, Sinch, GDCD Sư phạm Sinc học
7C00Văn, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục Tiểu học tập huấn luyện bằng giờ Anh Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo điều khoản giáo dục và đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học tập giáo dục
8C19Vnạp năng lượng, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo điều khoản giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QP.. - AN Quản lý giáo dục
9C20Văn uống, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo quy định Giáo dục đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QPhường - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học tập giáo dục
10D01Văn, Toán, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện bởi giờ Anh Sư phạm Ngữ vnạp năng lượng Giáo dục đào tạo Tiểu học tập Giáo dục Tiểu học tập huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh Tâm lý học giáo dục
11D07Toán, Hóa, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán thù, Sinh, Anh Sư phạm Sinch học giảng dạy bằng tiếng Anh Giáo dục Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học tập đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh
13D10Toán thù, Địa, Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục Tiểu học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh
14D14Văn uống, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Văn, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Tân oán, Hóa, Pháp Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Toán, Lý, Pháp Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Văn uống, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn giáo dục và đào tạo Chính trị Giáo dục pháp luật Giáo dục Công dân Giáo dục QP.. - AN Quản lý giáo dục
19D78Văn uống, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Tân oán, KHTN, Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Toán thù đào tạo và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Sinch học tập Sư phạm Sinch học tập huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống thông tin Vật lý tiên tiến
21M00Vnạp năng lượng, Tân oán, Năng khiếu
22M01Vnạp năng lượng, NK1 (hát từ chọn), NK2 (đề cập chuyện theo tranh) giáo dục và đào tạo Mầm non
23M09Toán thù, NK1 (hát từ bỏ chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh) Giáo dục đào tạo Mầm non
24M11Văn uống, Anh, Năng khiếu
25N00Văn uống, NK1 (Cao độ - huyết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán thù, NK1 (Cao độ - máu tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Tân oán, Lý, Sinhx
28A03Toán thù, Lý, Sửx
29A04Toán, Lý, Địax
30A05Tân oán, Hóa, Sửx
31A06Tân oán, Hóa, Địax
32A07Tân oán, Sử, Địax
33A08Toán thù, Sử, GDCDx
34A10Toán thù, Lý, GDCDx
35A11Tân oán, Hóa, GDCDx
36A12Tân oán, KHTN, KHXHx
37A14Tân oán, KHTN, Địax
38A15Tân oán, KHTN, Địax
39A16Toán thù, KHTN, Vănx
40A17Toán, Lý, KHXHx
41A18Toán thù, Hoá học tập, KHXHx
42B01Toán thù, Sinc, Sửx
43B03Toán, Sinc, Vănx
44B05Tân oán, Sinh, KHXHx
45B08Toán, Sinh, Anhx
46C01Văn uống, Tân oán, Lýx
47C02Vnạp năng lượng, Tân oán, Hóax
48C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
49C04Văn uống, Tân oán, Địax
50C05Vnạp năng lượng, Lý, Hóax
51C06Văn uống, Lý, Sinhx
52C07Văn, Lý, Sửx
53C08Văn uống, Hóa, Sinhx
54C09Văn uống, Lý, Địax
55C10Văn uống, Hóa, Sửx
56C12Văn uống, Sinch, Sửx
57C13Văn uống, Sinc, Địax
58C14Văn uống, Toán thù, GDCDx
59C15Văn, Toán thù, Giáo dục côngx
60C16Văn uống, Lý, GDCDx
61C17Vnạp năng lượng, Hóa, GDCDx
62D02Văn, Toán, Ngax
63D03Vnạp năng lượng, Toán thù, Phápx
64D04Văn uống, Toán, Trungx
65D05Văn, Toán thù, Đứcx
66D06Văn, Toán thù, Nhậtx
67D09Toán thù, Sử, Anhx
68D11Văn, Lý, Anhx
69D12Vnạp năng lượng, Hóa, Anhx
70D13Văn, Sinch, Anhx
71D16Tân oán, Địa, Đứcx
72D17Tân oán, Địa, Ngax
73D18Tân oán, Địa, Nhậtx
74D19Toán, Địa, Phápx
75D20Toán, Địa, Trungx
76D21Tân oán, Hóa, Đứcx
77D22Tân oán, Hóa, Ngax
78D23Tân oán, Hóa, Nhậtx
79D25Tân oán, Hóa, Trungx
80D26Tân oán, Lý, Đứcx
81D27Toán, Lý, Ngax
82D28Toán thù, Lý, Nhậtx
83D30Toán thù, Lý, Trungx
84D31Toán thù, Sinch, Đứcx
85D32Toán thù, Sinh, Ngax
86D33Toán, Sinh, Nhậtx
87D34Toán, Sinch, Phápx
88D35Toán, Sinch, Trungx
89D41Vnạp năng lượng, Địa, Đứcx
90D42Văn uống, Địa, Ngax
91D43Vnạp năng lượng, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Vnạp năng lượng, Địa, Trungx
94D52Vnạp năng lượng, Lý, Ngax
95D54Văn, Lý, Phápx
96D55Văn uống, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Vnạp năng lượng, Sử, Ngax
99D63Văn, Sử, Nhậtx
100D64Văn uống, Sử, Phápx
101D65Vnạp năng lượng, Sử, Trungx
102D68Văn uống, GDCD, Ngax
103D69Văn uống, GDCD, Nhậtx
104D70Vnạp năng lượng, GDCD, Phápx
105D72Văn, KHTN, Anhx
106D73Văn uống, KHTN, Đứcx
107D74Vnạp năng lượng, KHTN, Ngax
108D75Vnạp năng lượng, KHTN, Nhậtx
109D76Vnạp năng lượng, KHTN, Phápx
110D77Văn, KHTN, Trungx
111D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
112D80Vnạp năng lượng, KHXH, Ngax
113D81Văn, KHXH, Nhậtx
114D82Vnạp năng lượng, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Toán thù, GDCD, Anhx
117D85Toán, GDCD, Đứcx
118D86Toán thù, GDCD, Ngax
119D87Tân oán, GDCD, Phápx
120D88Toán, GDCD, Nhậtx
121D91Tân oán, KHTN, Phápx
122D92Toán, KHTN, Đứcx
123D93Toán thù, KHTN, Ngax
124D94Toán thù, KHTN, Nhậtx
125D95Toán, KHTN, Trungx
126D96Tân oán, KHXH, Anhx
127D97Toán thù, KHXH, Anhx
128D98Toán thù, KHXH, Đứcx
129D99Toán thù, KHXH, Ngax
130H00Văn uống, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Tân oán, Văn uống, Vẽx
132H02Tân oán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màux
133H03Toán thù, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Tân oán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Văn, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Văn uống, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán, Anh, Tin họcx
140M02Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
142M04Toán thù, Đọc nhắc diễn cảm, Hát – Múax
143M10Tân oán, Anh, NK1x
144M13Toán, Sinc, Năng khiếux
145M14Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toánx
146M15Văn uống, Năng khiếu báo chí, Anhx
147M16Văn, Năng năng khiếu báo mạng, Lýx
148M17Văn, Năng khiếu báo mạng, Sửx
149M18Văn, Năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Toánx
150M19Vnạp năng lượng, Năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Anhx
151M20Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Lýx
152M21Văn, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Sửx
153M22Vnạp năng lượng, Năng khiếu xoay phim vô tuyến, Toánx
154M23Vnạp năng lượng, Năng khiếu con quay phyên truyền họa, Anhx
155M24Vnạp năng lượng, Năng khiếu cù phim vô tuyến, Lýx
156M25Văn, Năng năng khiếu xoay phim tivi, Sửx
157N02Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc màn trình diễn nhạc cụx
158N03Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
159N04Văn uống, Năng năng khiếu biểu thị, Năng khiếux
160N05Văn uống, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếux
161N06Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
162N07Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
163N08Văn uống , Hòa tkhô giòn, Phát triển chủ đề và phổ thơx
164N09Văn, Hòa tkhô cứng, Bốc thăm đề- chỉ huy trên chỗx
165R00Vnạp năng lượng, Sử, Năng năng khiếu báo chíx
166R01Vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn uống, Toán thù, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn, Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Văn uống, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – xóm hội – nghệ thuậtx
170R05Vnạp năng lượng, Anh, Năng năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thôngx
171S00Văn uống, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
173T00Toán thù, Sinch, Năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Văn, Năng khiếu TDTTx
175T02Văn, Sinc, Năng khiếu TDTTx
176T03Vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán thù, Lý, Năng năng khiếu TDTTx
178T05Vnạp năng lượng, GDCD, Năng kiếux
179V00Tân oán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Tân oán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán thù, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán thù, Hóax
183V04Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán thù, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán thù, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ đúng theo môn có vệt x, tổng vừa lòng từ bỏ thanhnien.vn với saboten.vnso.vn)