Tuyền Là Gì

  -  
旋 tuyền • 泉 tuyền • 漩 tuyền • 灥 tuyền • 琁 tuyền • 璇 tuyền • 璩 tuyền • 璿 tuyền • 純 tuyền • 鏇 tuyền • 镟 tuyền


Bạn đang xem: Tuyền là gì

1. (Động) Trở lại. ◎Như: “khải toàn quy lai” 凱旋歸來 thắng trận trở về.2. (Động) quay lại, luân chuyển tròn. ◎Như: “bàn toàn” 盤旋 cất cánh liệng, “hồi toàn” 回旋 chuyển phiên vòng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thiên toàn địa chuyển hồi long ngự, Đáo demo trù trừ bất năng khứ” 天旋地轉迴龍馭, 到此躊躇不能去 (Trường hận ca 長恨歌) Trời xoay, đất chuyển, ngựa chiến nhà vua trở về, Đến vị trí đây chiến mã trù trừ không tăng trưởng được.3. (Động) Đi đái, đi tiểu. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Cập thành hãm, tặc phược Tuần đẳng sổ thập nhân tọa, thả tương lục, Tuần khởi toàn” 及城陷, 賊縛巡等數十人坐, 且將戮, 巡起旋 (Trương Trung vượt truyện hậu tự 張中丞傳後敘) Tới khi thành bị phá, quân giặc bắt trói hàng chục con người của Tuần ngồi xuống, sắp sửa giết, Tuần vực dậy đái (tỏ ra không sợ hãi hãi).4. (Tính) Lốc, xoáy. ◎Như: “toàn phong” 旋風 gió lốc, “toàn oa” 旋渦 nước xoáy.5. (Phó) Vụt chốc, lập tức. ◎Như: “toàn vạc toàn dũ” 旋發旋愈 vụt phân phát vụt khỏi, “họa bất toàn chủng” 禍不旋踵 vạ chẳng kịp trở gót.6. (Liên) Vừa ... Vừa (cùng làm một lúc). ◇Chương Kiệt 章碣: “Toàn khán ca vũ toàn truyền bôi” 旋看歌舞旋傳杯 (Bồi tách Tây vương Thị Lang dạ tiệc 陪浙西王侍郎夜宴) Vừa coi ca múa vừa truyền chén.7. (Phó) Lại. ◇Triều Bổ chi 晁補之: “Túy hưu tỉnh, tỉnh lai cựu sầu toàn sanh” 醉休醒, 醒來舊愁旋生 (Bát lục tử 八六子, Hỉ thu tình từ 喜秋晴詞) Say rồi tỉnh, tỉnh rồi bi lụy xưa lại trở về.8. Một âm là “tuyền”. (Động) Hâm nóng. § Thông “tuyền” 鏇. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Na trang khách tuyền liễu độc nhất hồ tửu” 那莊客旋了一壺酒 (Đệ ngũ hồi) Trang khách hàng đó đun sôi một thai rượu.9. (Phó) Đương khi. ◇Đỗ Tuân Hạc 杜荀鶴: “Thì thiêu dã thái hòa căn chử, Tuyền chước sinh sài tiểu diệp thiêu” 時挑野菜和根煮, 旋斫生柴帶葉燒 (San trung goá phụ 山中寡婦) bao gồm khi nhặt rau xanh đồng đun nấu với rễ, Đương dịp chặt củi non có lá đốt.

Từ điển nai lưng Văn Chánh


Như 鏇

Từ điển trằn Văn Chánh
Xem thêm: Người Mệnh Kim Nên Kinh Doanh Gì Phù Hợp Nhất? Người Mệnh Kim Hợp Với Nghề Nào, Buôn Bán Cái Gì

(văn) ① Một các loại lò để hâm rượu; ② Một nhiều loại khay (mâm kim loại); ③ sản phẩm tiện; ④ nhỏ lăn (để lăn suôn sẻ kim loại); ⑤ Cắt bởi dao.

𪯸𦛔𣒀𣃻𣃵族旌旊旇旂

Không hiện nay chữ?
Xem thêm: Coc Base Layouts Link - Base Link Clash Of Clans

• Cổn lộng hành - 袞弄行 (Chiêm Đồng)• Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, lưu giữ Cầu, An phái mạnh chư quốc sứ thần thi - 恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩 (Lê Lương Thận)• Đường nỗ lực kiểm hiệu công bộ viên nước ngoài lang Đỗ quân tuyển mộ hệ minh - 唐故檢校工部員外郎杜君墓系銘 (Nguyên Chẩn)• nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc - 擬古其三-採蓮曲 (Ngô Quân)• thong thả tình phú - 閑情賦 (Đào Tiềm)• vượt Thuý Ái điếu tiền Trạch phu nhân - 過翠靄吊前擇夫人 (Nguyễn Văn Siêu)• quan liêu phu tử miếu tán - 關夫子廟讚 (Nguyễn Nghiễm)• Tái hạ khúc kỳ 4 - 塞下曲其四 (Lư Luân)• Thần huyền khúc - 神弦曲 (Lý Hạ)• Vũ bất hay - 雨不絕 (Đỗ Phủ)