Window shopping nghĩa là gì

  -  

Tiếp theo phía trên xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 7 cuả đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, do Hằng trọng điểm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Window shopping nghĩa là gì

What a beautiful day it is today! Mai Lan & Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.

Hôm ni trời đẹp quá ! Mai Lan và Mike mong mỏi vui vẻ, thanh thản. Nhì người xứng danh được hưởng thảnh thơi sau một tuần lễ lễ làm việc rất nhiều.

The two idioms we’re learning today are WINDOW-SHOPPING & DINE OUT.

Hai thành ngữ ta học từ bây giờ là WINDOW-SHOPPING với DINE OUT.

MAI LAN: Mike, we had such a tough week, didn’t we? Four tests in five days! That’s the limit for me! I’m exhausted & ready for some fun.

Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là rất khó khăn, phải không ? Bốn bài xích thi trong thời gian ngày ! Đến vắt là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để vui chơi giải trí đây.

MIKE: Me, too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping; so, let’s go window-shopping.

Tôi cũng vậy. Tôi cũng suy nghĩ như thế. Có lẽ họ phải tự cho doanh nghiệp một món xoàn đặc biệt. Xưa nay cô vẫn ưng ý đi tải hàng, vậy hiện thời ta đi window-shopping.

MAI LAN: Hey, that is not “a special treat”. Vị you need khổng lồ buy a window for your house? Is your window broken?

Ê, đó không phải là “tự cho doanh nghiệp một món đá quý đặc biệt”. Anh rất cần phải mua một cái cửa sổ đến nhà anh à ? hành lang cửa số bể hả ?

MIKE: Mai Lan, you’re really funny! Or this is a funny language! to go window-shopping doesn’t mean khổng lồ buy a window, it means to lớn look at the windows where things are on display, just looking, not buying.

Mai Lan, cô thực tức cười cợt ! Hay đấy là một ngôn từ tức mỉm cười ! Window-shopping không có nghĩa là đi cài đặt cửa sổ, mà tức là nhìn vào đều cửa sổ bè lũ hàng, chỉ chú ý ngắm, ko mua.

MAI LAN: So, if we go window-shopping, we just look at the merchandize on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want khổng lồ buy them.

Vậy, lúc ta đi window-shopping, ta chỉ ngắm mặt hàng trưng bè cánh trong quầy. Ồ, có bạn thích ngắm tủ hàng, cơ mà riêng tôi, lúc tôi thấy được hàng đẹp, tôi ý muốn mua.

MIKE: Well, Mai Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So you can only go window-shopping. Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

Rồi. Mai Lan, Cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ rất có thể đi ngắm sản phẩm thôi.

Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

MAI LAN: Come on, Mike. I don’t want lớn go window-shopping. I can’t buy anything & the malls are so crowded on weekends. It’s no fun.

Xem thêm: TruyệN Ma NgắN - Tổng Hợp Truyện Ma Kinh Dị Ngắn Hay Đáng Đọc Nhất

Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi nhìn hàng. Tôi không mua sắm và chọn lựa được với thương xá đông fan quá vào thời gian cuối tuần. Chẳng vui gì hết.

MIKE: Don’t you want to lớn see the new fashion for winter?

Cô không muốn xem thời trang mới cho ngày đông à ?

MAI LAN: No. The more I see, the more I want khổng lồ buy. As you said, I’m really broke. No more new clothes until next spring.

Không. Càng quan sát thấy, tôi càng mong mỏi mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết cho tới mùa xuân tới.

Music

MIKE: So, what vì chưng you want to bởi vì this afternoon? You know I always give in khổng lồ you.

Vậy cô muốn làm gì chiều ni ? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô.

MAI LAN: Let’s go to lớn the gym and work out!

Ta đi tới phòng rèn luyện và bầy đàn dục.

MIKE: That’s not a bad idea. We need to lớn stay in good shape but going khổng lồ the thể hình is not a special treat! We deserve a really good treat!

Ý kiến đó không dở. Ta nên giữ thân thể mang đến khỏe đẹp, tuy thế đi tập thì đâu chỉ là thời gian vui đặc trưng ! chúng ta đáng được một thời gian vui quan trọng đặc biệt !

MAI LAN: Were we a bit better off, we could have dinner at a nice restaurant!

Nếu họ có tài chánh tương đối hơn một ít thì có thể đi nạp năng lượng cơm chiều tại 1 tiệm tiêu hóa !

MIKE: But we can! You just reminded me of my parents’ suggestion. They want to lớn invite us to dine out with them some time. Let me hotline them khổng lồ see if we can go out this evening.

Ta đi được chứ ! Cô vừa có tác dụng tôi nhớ đến một kiến nghị của phụ huynh tôi. Ông bà mong rủ bọn mình đi nạp năng lượng tiệm một hôm như thế nào đó. Để tôi gọi điện thoại thông minh xem mình có thể đi tối nay không.

MAI LAN: Dine out? What does that mean?

Dine out tức là gì vậy ?

MIKE: The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

Từ này tức là ăn ở tiệm, không phải ở nhà. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

MAI LAN: Great idea. We’ll dine out this evening. Yeah!

Ý kiến xuất xắc vời. Bọn họ đi ăn uống tiệm tối nay. Hoan hô !

Telephone rings – Music

MIKE: Mai Lan. My parents welcome the idea. They leave it lớn us to lớn choose a restaurant. Bởi you want to go to a seafood restaurant or a steak house?

Mai Lan. Bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để bọn họ chọn tiệm ăn. Cô muốn đi tiệm hải sản hay tiệm thịt trườn beefsteak?

MAI LAN: That’s a tough choice. I lượt thích both; but for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat.

Khó chọn quá. Tôi say đắm cả nhị nhưng, cho tối nay, có lẽ rằng nhà sản phẩm hải sản. Tôi thích ăn cua.

MIKE: Then you can order crab cakes, lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked! Have you had really good crab cakes before?

Vậy thí cô có thể gọi bánh cua: từng tảng giết mổ cua, gia vị đặc biệt, ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã nạp năng lượng crab cakes thiệt ngon khi nào chưa ?

MAI LAN: Once, I think. But not in a good restaurant.

Có, một lần. Tôi ghi nhớ như vậy. Nhưng chưa hẳn tại một tiệm nạp năng lượng ngon.

MIKE: Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious!

Vậy cô đã thích bánh cua sống tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm !

MAI LAN: Mike. It’s a pleasure lớn dine out with you & your parents. I really appreciate their kindness. Let’s go.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mời Bạn Bè Chơi Lozi, Truyen Ngon Tinh

Mike. Thiệt là một thú vui lớn được đi ăn uống cơm chiều với anh và phụ huynh anh. Tôi cảm kích lòng xuất sắc của ông bà. Ta đi nhé !

Hôm nay chúng ta vừa học nhị thành ngữ : “window-shopping” có nghĩa là đi ngắm hàng cùng “dine out” có nghĩa là đi nạp năng lượng cơm tối tại nhà hàng. Hằng trung khu và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.